پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۵۵۱ شناسه:
اميررضا اذين دانشجو:
تاثير نوسانات نرخ ارز بر چرخه كسب و كارها (مورد مطالعه: توليد كنندگان طلا و جواهر در شهر تهران ) عنوان فارسي:
The Effect of exchange Rate Fluctuations on the Business Cycles ( The Case of Gold and Jewelry Manufacturers in Tehran) عنوان انگليسي:

دانشگاه ها و ساير مراكز علمي و پژوهشي؛ با مشخص شدن نتايج اين پژوهش مي توانند با استفاده از آن به تحقيقات تخصصي تر اقدام نموده و در انجام پژوهش هاي بعدي در اين زمينه و تدوين نظريه هاي علمي به آن اتكاء كنند.

محققين و دانشجويان؛ به عنوان آينده سازان جامعه بايد همواره اطلاعات كافي در خصوص نوسان نرخ ارز و چگونگي ارتباط آن با چرخه كسب و كار داشته باشد. بنابراين اين گونه تحقيقات، آنها را براي انجام پژوهش ديگر ياري خواهد نمود.

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد پاداش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهران رضواني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.