پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۴۶۲ شناسه:
كيارش قمري مود دانشجو:
طراحي محصول هوشمند مديريت استرس با رويكرد ترغيبي عنوان فارسي:
Design smart product for stress managment with Persuasive Design عنوان انگليسي:

در عصر حاضر افراد در زندگي روزمره شان غرق شده اند و عادات روزانه خود را دنبال مي كنند اما عواملي مثل استرس مي توانند تمامي عادت هاي روزانه ما را تحت شعاع قرار دهند مساله ي اصلي مطرح شده در اين پژوهش مديريت استرس است، در بيان صريح تر به دنبال محصول هوشمندي هستيم كه موجبات ترغيب به اصلاح و تغيير عادات روزانه اي كه موجب استرس مي شوند را فراهم آورد يا عاداتي جديدي را در مجموعه اعمال روزانه ما به منظور كاهش استرس جاي دهد.

چکيده:

استرس، هوشمند، عادت، مديريت استرس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهران فاطمي نيا استاد راهنما:
دکتر مريم خليلي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.