پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۹/۱۷ دفاع:
۳۴۰۲ شناسه:
كيميا صفاخواه دانشجو:
طراحي ساختمان بلند مرتبه چند عملكردي پايدار با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي عنوان فارسي:
sustainable and multi-functional highrise design with the approach to better social interactions عنوان انگليسي:

اين پروژه مفهوم ساختمان‌هاي بلند را به چالش مي‌كشد، به جاي ساختمان‌هاي بلند مجزا از هم، يك ساختمان پايدار كه به‌عنوان يك شهري عمودي عمل مي‌كند. اين ساختمان كاربري هاي گوناگوني شامل فضاهاياداري اقامتي و فضاسبز و ارتباط جمعي مي‌باشد.در اين نوع ساختمان فاصله بين عملكردهاي مختلف به طور قابل‌توجهي كاهش‌يافته تا زمان مسافرت‌هاي درون شهري كاهش يابد. شيوه‌ي زندگي از ترافيك افقي به حركت در مسيرهاي هاي عمودي ساختمان تغيير يافته است. از اهداف اي طراحي مي توان طراحي فضاي مناسب براي تقويت تعاملات اجتماعي و رفع نياز ساكنين و قابليت انعطاف پذيري در فضا اشاره كرد.از ديگر نكات مهم در طراحي اي ساختمان به كار گيري از مباني معماري سبز در ساختمان بلند مرتبه و توجه به مباني پايداري است .چرا كه اثرات زيست محيطي زيانبار، اين ساختمان ها از لحاظ روان شناختي نيز آثار سوء و مخربي در كاربران مي تواند ايجاد نمايد؛ لذا پيگيري و مبنا قرار دادن اهداف پايداري در طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه از اهميت بسزايي برخوردار است و مي‌تواند تا حدي آسايش رواني نسبي را براي كاربران فراهم نمايد.همينطور برقراري روابط جمعي در سطح كاربران يك محيط خصوصي همچون مسكن نيز به دليل تأثير بر كيفيت زندگي مورد تاكيد قرار دارد.در نتيجه با توجه به فراز و نشيب هاي طراحي ساختمان بلند در نظر گرفتن تعاملات اجتماعي و رعايت اصول پايداري امري ضروري مي نمايد.

چکيده:

ساختمان بلند,پايداري,تعاملات اجتماعي,مسكوني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حشمت اله متدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.