پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۱۰ دفاع:
۳۳۷۳ شناسه:
عارفه السادات خاتمي دانشجو:
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي عمومي (مطالعه موردي طرح جامع مالياتي قانون ماليات مستقيم) عنوان فارسي:
pulicy implementation عنوان انگليسي:

خط مشي گذاري عمومي دريك فرآيند ساده شامل سه مرحله تدوين اجرا و ارزيابي مي شود.اجرا به عنوان يكي از مراحل اصلي خط مشي گذاري عمومي از سال 1970 مورد توجه بوده و در مسيراجراي خط مشي عوامل بازدارنده زيادي وجود داردلذا اين تحقيق به بررسي موانع اجراي كامل طرح جامع مالياتي قانون ماليات مستقيم درراستاي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي عمومي اداره كل امور مالياتي شمال تهران مورد بحث قرارگيرد.

چکيده:

خط مشي عمومي،عوامل بازدارنده اجراي خط مشي عمومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.