پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۳۶۶ شناسه:
فرزانه بياتي دانشجو:
بررسي رابطه تصوير كودك از خدا و تصوير كودك از والدين در كودكان سرطاني و عادي عنوان فارسي:
The association between the image of god and the image of parents among pediatric cancer patients and normal children عنوان انگليسي:

يكي از موارد مهمي كه در همه ي جوامع مطرح مي باشد نظام آموزشي كودكان است. آنچه مي تواند شناخت ما را از كودك كامل تر سازد ، در تدوين يك برنامه آموزشي به كار آيد و در كنار تحقيقات و نظريات روان شناسان قرار گيرد، انجام تحقيقاتي است كه اطلاعات دقيق تر و عيني تر از كودكان جامعه ايراني به دست دهد. مفهوم خدا يك مفهوم انتزاعي است و مشخص نيست كودكان ايراني در موضوع فهم خدا، از چه تصويري و چه نوع بياني استفاده مي كنند . همچنين تصوير خود و خانواده ي خود كه در نقاشي آن ها مي توان به اطلاعات زيادي در مورد ويژگي هاي دروني كودك دست يافت. در ضمن عيني يا انتزاعي بودن ترسيمات كودك با توجه به هر يك از متغير ها نيز قابل مشاهده و ارزيابي است كه تمامي اين موارد مي تواند ما را در امر آموزش آن ها هدايت نمايد .

ضرورت انجام اين تحقيق دستيابي به تصويري است كه كودكان از خدا و خود در نظر والدين دارند كه بتوان بر اساس آن نوع آموزش و يادگيري براي آن ها تنظيم گردد . همچنين دستيابي و كشف ويژگي هاي شخصيتي ، تجارب زندگي و هيجانات دروني "كودك" در سنين مختلف ( تحولي ) ، در جنسيت متفاوت (دختر و پسر) و در موقعيت بيماري خاص از اهداف اين پژوهش مي باشد .

چکيده:

تصوير خدا ، تصوير والدين ، كودك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور:
دکتر مريم تشويقي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.