پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۲۵۶ شناسه:
محمد نوروزي منش دانشجو:
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد تركيبي مبتني بر الگوهاي شبكه‌هاي عصبي عنوان فارسي:
Prediction of Tehran Security Exchange index with hybrid approach Based on neural network patterns عنوان انگليسي:

پيش بيني روند تغييرات شاخص و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران همواره يكي از دغدغه هاي مهم سرمايه گذاران و تحليلگران بازار مالي بوده است. از اين رو توانايي در شناسايي اين روند ميتواند منجر به افزايش دقت در تصميم گيري ها و در پي آن افزايش بازده و كاهش ريسك سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،گردد. امروزه استفاده از تكنيكها و روشهاي مختلف پيش بيني باعث شده است كه سرمايه گذاران بتوانند با پشتوانه مطمئن مبتني بر روشهاي علمي ، به افزايش بازده مورد انتظار خود و نيز كاهش ريسك در سرمايه گذاري خود، اهتمام ورزند.پژوهش سعي دارد با استفاده از رويكرد تركيبي مبتني بر الگوهاي شبكه‌هاي عصبي با استفاده ازداده هاي شاخص هاي اتورگرسيو، متغيرهاي اقتصاد كلان و داده هاي تكنيكال به پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران در يك بازه زماني مشخص ،بپردازد.

چکيده:

شاخص كـل-الگوريتم ژنتيك-شبكه تركيبي-شبكه عصبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن ابراهيمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.