پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۷ دفاع:
۳۱۹۳ شناسه:
نيما رودباريان دانشجو:
ساخت پليمر حافظه دار با استفاده از فرآيند ساخت افزايشي و بررسي خواص حافظه شكلي آن عنوان فارسي:
An Investigation on Shape Memory Polymer Using Additive Manufacturing and Evaluating its Shape Memory Properties عنوان انگليسي:

در اين پژوهش تاثير طراحي هندسي در رفتار ترمومكانيكي پليمرهاي حافظه‌دار به صورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با استفاده از حل تحليلي معادلات غيرخطي و روش ساخت افزايشي، تيرهايي در ابعاد (طول، عرض، ضخامت)، جنس و جرم يكسان و با الگوهاي هندسي متفاوت (لانه‌زنبوري ، مستطيلي و لوزي ) توليد شده‌اند. سپس آزمون‌هاي ترمومكانيكي در بارگذاري‌هاي خمشي و كششي در دماهاي مختلف بر روي سه تير با هندسه‌هاي متفاوت انجام شده است. بازيابي نيرويي و بازيابي شكلي تيرها كه ناشي از رفتار حافظه داري ماده مي‌باشد، اندازه گيري شده است. نتايج حاصل از ‌بازيابي نيرويي هر كدام از تيرها نسبت به نيروي اوليه همان تير و بازيابي شكلي هر كدام از تيرها نسبت به تير ديگر در آزمون‌هاي خمش و كشش مورد بررسي قرار گرفته است.

چکيده:

SMP، چاپ چهار بعدي، چاپ سه بعدي، مواد هوشمند، مواد حافظه دار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مصطفي باغاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.