پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۱۸۹ شناسه:
سوگند اكبري طاري دانشجو:
همسويي مسئوليت اجتماعي شركتي و مدل كسب و‌كار : مطالعه موردي بانك‌هاي تجاري در ايران عنوان فارسي:
Aligning Corporate Social Responsibility and Business Model : Case Studies of Commercial Banks in Iran عنوان انگليسي:

در دهه اخير مفهوم مسئوليت اجتماعي به پارادايم غالب و مسلط حوزه اداره شركت‌ها تبديل شده است و شركت‌هاي بزرگ و معتبر جهاني مسئوليت در برابر اجتماع و محيط اجتماعي را جزئي از استراتژي شركت و مدل كسب و‌كار خود مي‌بينند. يك مدل كسب و‌كار موفق كه مسئوليت اجتماعي بخش جدايي‌ناپذير آن باشد، نشان‌دهنده‌ي يك راه بهتر نسبت به گزينه‌هاي موجود مي‌باشد كه مي‌تواند ارزش بيشتري را به ذي‌نفعان پيشنهاد كرده و منافع بيشتري را به شركت باز‌گرداند. به‌همين سبب جنبه‌هاي مختلف اجتماعي مانند امنيت اجتماعي و مسائل زيست‌محيطي به عنوان پايه و اساس براي ايجاد و توسعه مدل كسب و‌كار در جهت توسعه پايدار جامعه مورد توجه قرار مي‌گيرد. در كشور‌هاي در‌حال‌توسعه با توجه به شرايط ناپايدار اقتصادي، شركت‌ها تنها به دنبال دستيابي به سود مورد نظر خود بوده و نگاه جامع و بلند‌مدت ندارند. بعلاوه بسياري از سازمان‌ها نيز دريافته‌اند كه مدل كسب و‌كار كنوني‌شان ديگر جواب نمي‌دهد. آنچه كه مي‌تواند براي سازمان‌ها و واحد‌هاي اقتصادي مفيد باشد ارائه راهكار‌هايي است كه از طريق آن بكارگيري استراتژي‌هاي مربوط به مسئوليت اجتماعي سازمان و پياده‌سازي آن‌ها صرفا هزينه تلقي نشود و نوعي سرمايه‌گذاري محسوب شده و ايجاد فايده و ارزش نمايد. مطالعه تحقيقات انجام شده درباره‌ي اين مفاهيم سبب درك شكاف مطالعاتي شد و پژوهشگر را بر آن داشت تا به مطالعه درباره‌ي همسويي مسئوليت اجتماعي و مدل كسب و‌كار با هدف دستيابي به روشي براي يكپارچه‌سازي استراتژي‌هاي سازمان با سياست‌ها و برنامه‌هاي مربوط به مسئوليت اجتماعي جهت خلق يك سازمان مسئول و سودآور از طريق دستيابي به مزيت رقابتي‌اي كه اين مدل ايجاد مي‌كند، بپردازد.

پس از ارائه مدل، اين مباحث در بانك‌هاي تجاري ايراني با استفاده از روش كيفي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

چکيده:

مسئوليت اجتماعي شركت‌ها، مدل كسب و‌كار، نوآوري مدل كسب‌ و‌كار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدحامد وارث استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ناصر غلامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.