پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۱۶۴ شناسه:
عميد صالحي راد دانشجو:
فرسايش حق در حقوق مالكيت فكري عنوان فارسي:
L'epuisement des droits de proprietes intellectuelle عنوان انگليسي:

چكيده

نظريه «فرسايش حق» يا اسقاط حق يا بي رمق شدن حق عبارت است از عدم قابليت مجدد اعمال حق كه معادل آن در زبان انگليسي exhaustion و در زبان فرانسوي épuisement است. از جمله اهداف اين پژوهش ، بيان اهميت فرسايش حق در حقوق مالكيت فكري و پرداختن به چالش هاي حقوقي فرسايش حق در نظام مالكيت فكري و ... مي باشد كه در اين تحقيق به آن پرداخته مي شود.

چکيده:

فرسايش حق، حقوق مالكيت فكري، انحصار، حق مالكيت، تجارت آزاد.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحيم پيلوار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.