پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۱۱۲ شناسه:
سيدعلي موسوي خرم دانشجو:
بهينه سازي سيستم طراحي شبكه زنجيره تامين توسط الگوريتم جستجوي همسايگي عنوان فارسي:
Optimization of supply chain network design by neighboring search algorithm عنوان انگليسي:

بسياري از مطالعاتي كه تاكنون در اين زمينه انجام گرفته‌اند، به مواردي چون مفهوم انبارداري عبوري، طراحي فيزيكي، زمان‌بندي و مكان‌يابي آن در شبكه‌ي زنجيره‌ي تأمين پرداخته‌اند. در بين اين مطالعات، مسأله‌ي مسيريابي وسايل نقليه از اهميت و جايگاه قابل توجهي برخوردار است. لذا در فصل اول و دوم اين پايان‌نامه به بررسي تعاريف و مفاهيم انبارداري عبوري و همچنين تحقيقات صورت گرفته دراين زمينه و دسته‌بندي آن‌هاپرداختيم. ادبيات موضوع انبار داري عبوري و خصوصاً مسيريابي وسايل نقليه در انبارداري عبوري در سال‌هاي اخير به‌طور كامل بررسي شد و خلأهاي تحقيقاتي موجود شناسايي گرديد. پس از مرور ادبيات و پژوهش‌هاي پيشين، در فصل سوم به تعريف مسأله‌ي پيشنهادي و معرفي مدل رياضي و الگوريتم‌هاي حل پيشنهادي پرداختيم. همچنين در فصل چهارم به تحليل و بررسي نتايج حاصل از محاسبات مدل رياضي و الگوريتم‌هاي پيشنهادي پرداخته شد و با تحليل‌هاي مختلف عملكرد آنان مورد تأييد قرار گرفت. نو آوري هاي اين تحقيق را مي‌توان در 2 بخش مجزا مورد بررسي قرار داد. بخش اول را مي‌توان ارائه‌ي مدل رياضي جديد براي مسأله‌ي مسير يابي وسايل نقليه با در نظر گرفتن تصميمات تخصيص نقاط برداشت و تحويل عنوان كرد به‌طوري كه قيمت‌هاي خريد و فروش كالاها را نيز به همراه محدوديت بودجه در مدل لحاظ كرديم. علاوه بر آن رويكرد حداكثر سازي سود سيستم نيز براي اولين بار در مسائل تركيبي مسير يابي و انبارداري عبوري مورداستفاده قرار گرفت كه عملكرد مدل برتري آن را نسبت به مدل‌هاي پيشين به اثبات رساند. بخش دوم از نوآوري‌هاي اين پژوهش را نيز مي‌توان از ديدگاه روش‌هاي حل مورد توجه قرار داد. چرا كه در اين پايان‌نامه از 3 الگوريتم فرا ابتكاري براي حل مسأله استفاده شده است. الگوريتم اصلي مورد تاكيد اين پايان‌نامه يك الگوريتم تركيبي ژنتيك و جستجوي همسايگي متغيير اصلاح شده است كه در مقايسه با ساير الگوريتم‌هاي پيشنهادي كلوني زنبور عسل و شبيه سازي تبريد از عملكرد بهتري از نظر رسيدن به جواب‌هاي با كيفيت‌تر و زمان محاسباتي كمتر برخوردار است.

چکيده:

انبار مياني،زنجيره تامين،الگوريتم فراابتكاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فريبرز جولاي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.