پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۲ دفاع:
۳۰۵۳ شناسه:
محمد نديمي دانشجو:
بررسي تاثير ادراك از استقلال، شايستگي و ارتباط برند بر تعهد به هم آفريني و نيات رفتاري مشتريان عنوان فارسي:
The effect of Perceived autonomy, Perceived competence and perceived relatedness on customer's co-creation commitment and behavioural intentions عنوان انگليسي:

استقلال، شايستگي و ارتباط با برند چگونه درك مي شود و چه تأثيري بر تعهد به هم آفريني و نيات رفتاري مشتريان دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير ادارك و تصوير ذهني از استقلال، شايستگي و ارتباط با برند بر هم آفريني و تمايلات رفتاري مشتريان است و به بررسي چگونگي تجارب ايجاد همكاري با نام تجاري در ايجاد يك نتيجه مهم روانشناختي، مشاركت ايجاد همكاري با نام تجاري مي پردازد.

چکيده:

استقلال، شايستگي، ارتباط، جذب، تعهد، قدرت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي خادمي گراشي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.