پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۰۳۳ شناسه:
اشكان حلمي تبريزي دانشجو:
مدل سازي و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري با هدف كاهش مصرف انرژي و هزينه سيستم عنوان فارسي:
Modeling and optimizing the evaporative cooling system with the aim of reducing energy consumption and system costs عنوان انگليسي:

يكي از مباحث مهم روز دنيا سيستم هاي تهويه مطبوع هستند چرا كه نزديك به 20 % از انرژي جهان صرف استفاده از اين سيستم ها ميگردد . بهينه سازي سيستم هاي سرمايش تبخيري بر 3 نوع طبقه بندي ميشوند . يك طراحي خود سيستم هاي سرمايش تبخيري است كه بسته به نوع مستقيم / غير مستقيم طراحي ميشوند . دو طراحي پارامتر هاي طراحي هستند كه شامل دماي مرطوب دماي آب ضرايب جذب و ... هست و در نهايت بهينه سازي آزمايشگاهي و عددي . اين نوع سيستم تهويه مطبوع براي شرايط آب و هوايي گرم و خشك بسيار مناسب است و با توجه به شرايط آب و هوايي ايران بهترين گزينه براي سرمايش و آسايش هست . از اين رو ضرورت انجام اين تحقيق در جهت ايجاد آسايش حرارتي ، كاهش مصرف انرژي و كاهش هزينه هاي حاصله مي باشد .

نتايجي كه انتظار داريم به آن برسيم اين است كه با مطالعه بر موارد فوق الذكر و مدل سازي با نرم افزار انرژي پلاس و بهينه سازي با متلب به بهينه سازي انرژي و هزينه دست يابيم .

چکيده:

سيستم تهويه مطبوع سرمايش تبخيري ، انرژي پلاس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنما:
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.