پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۳ دفاع:
۲۹۸۶ شناسه:
زهرا بخشي دانشجو:
بررسي كارآمدي ويرايش سوم پرسشنامه هاي سنين و مراحل (ASQ-۳ TM) در تشخيص اختلالات طيف اتيسم عنوان فارسي:
The study of the Effectiveness of the Third Edition of Ages and Stages Questionnaires (ASQ-3TM) in Diagnosis of Autism Spectrum Disorders عنوان انگليسي:

در اين پزوهش سعي بر اين خواهد بود كه با اجراي ASQ-۳ ميان كودكان با اختلالات طيف اتيسم و همچنين اجراي پرسشنامه GARS-۲ و مقايسه نتايج به دست آمده كارآمدي و نتايج ASQ-۳ در تشخيص اختلالات طيف اتيسم مورد بررسي قرار گيرند.

اهداف كلي بررسي كارآمدي ASQ-۳

۱. در تشخيص تاخير در مهارتهاي ارتباطي كودكان با اين اختلالات

۲. تشخيص تاخير در مهارتهاي حركات ظريف اين كودكان

۳. تشخيص تاخير در مهارتهاي حركات درشت اين كودكان

۴.تشخيص تاخير در مهارتهاي حل مسئله اين كودكان

۵. تشخيص تاخير در مهارتهاي شخصي- اجتماعي اين كودكان

خواهند بود.

چکيده:

ويرايش سوم پرسشنامه هاي سنين و مراحل (ASQ-۳)،ويرايش دوم پرسشنامه گيليام (GARS-۲)، كارآمدي، اختلالات طيف اتيسم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حسن زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.