پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۲۹۸۲ شناسه:
مريم اصغري ابواسحق دانشجو:
رابطه پزشك و بيمار در پروژه هاي سلامت الكترونيكي با تاكيد بر سواد ديجيتال(مطالعه موردي كلينيك امام رضاي شهرداري تبريز) عنوان فارسي:
the reactive between doctor and patient in health projects عنوان انگليسي:

سلامت الكترونيكي1 زمينه اي نوظهور از تلفيق انفورماتيك2، پزشكي، بهداشت عمومي و تجارت است كه از طريق شبكه جهاني وب و تكنولوژي هاي مرتبط با آن ارتقا و تكامل مي يابد. سلامت الكترونيك را نه تنها به عنوان يك توسعه فني بلكه به عنوان يك طرز تفكر و حركت عمومي جهاني مي توان توصيف كرد. براي توصيف واژه سلامت الكترونيك بايد از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش سلامت بهره برد. اطلاعات ديجيتالي در بخش سلامت و بهداشت براي مقاصد باليني و آموزشي و مديريتي از طريق الكترونيكي، انتقال، ذخيره و بازيابي مي_ شود. پس از رشد سريع شبكه گسترده وب در اواسط دهه 1990، گذر كشورها از عصر صنعت به عصر اطلاعات به موضوع مهمي در سياست كشورها تبديل شد.(Noor,2012). در نگاه بسياري از انديشمندان حوزه ارتباطات فناوري ارتباطات و اطلاعات نه تنها يادگيري را در حوزه هاي گوناگون منجمله سلامت افزايش مي دهد بلكه شكاف هاي دسترسي به منابع يادگيري را نيز كاهش مي دهد.(Huang et al,2010)

چکيده:

ارتباط،سلامت الكترونيكي،سواد ديجيتال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد رضا عاملي رناني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي منتظرقايم استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.