پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۷۴ شناسه:
مهرنوش اسماعيلي دانشجو:
ارتقاي كيفي فضاي شهري به منظور تحريك فعاليت هاي خلاقانه ي خودجوش عنوان فارسي:
Improving the Quality of Urban Spaces to Stimulate Automate Creative Activities عنوان انگليسي:

خلاقيت چند دهه اي است كه به عنوان زيرمجموعه اي از مفهوم فرهنگ، مورد توجه صاحب نظران شهري قرار گرفته است. بحث درمورد خلاقيت در شهرها و حوزه هاي خلاق شهري از اواسط دهه ي 1990 و هم زمان با جريان تكوين بازآفريني شهري فرهنگ مبنا شروع شد، و در كنار بحث هاي مرتبط با شكل گيري محدوده هاي فرهنگي و هنري و بهره گيري از منابع فرهنگي مكان در راستاي بازآفريني حيات شهرها شروع به توسعه نمود و از اواسط دهه ي 1990 به طور متداول مورد استفاده قرار گرفت. بر مبناي تئوري هاي خلاقيت شهري، براي اينكه شهري از نظر توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پويا و رقابت پذير گردد، بايد نوآور باشد و براي نوآور بودن بايد خلاق شود و براي خلاق شدن بايد سرمايه هاي انساني خلاق داشته باشد. در اين پژوهش فرض اصلي بر آن است كه با بهره گيري از اصول و راهكارهاي طراحي شهري به واسطه ي بالفعل نمودن فرصت هاي خلاقانه ي موجود در مكان هاي شهري، به توسعه و احياي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در شهرها دست يافت و محيط هاي شهري را به عرصه هاي نوآور، سرزنده، قابل رقابت و با كيفيت مطلوب تر زندگي شهري تبديل نمود.

چکيده:

فضاي شهري- خلاقيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.