پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۲۹۶۰ شناسه:
راحله شهرابي فراهاني دانشجو:
طراحي مدل كسب و كارهاي فين تك در صنعت بانكداري ( مورد مطالعه بانك پاسارگاد) عنوان فارسي:
Fintech Business Models on Banking Industry(Bank Pasargad) عنوان انگليسي:

در سال‎هاي اخير روندهاي تكنولوژي و توسعه زيرساخت‎هاي فناوري اطلاعات باعث شده است، فين‎تك‎ها و مدل‎هاي كسب و كاري مبتني بر تكنولوژي مالي مخاطبان بسياري پيداكند. برخي از گمانه‎زني‎ها مبتني بر آن است كه فين‎تك‎ها با تكيه بر توان فني و چابكي تيمي خود مي‎توانند جايگاه بانك‎ها را در 10 سال آينده گرفته و مهمترين دليل آن هزينه‎هاي بسيار پاييني است كه براي توليد محصول و خدمت خود دارند. اما برخي ديگر بر اين اعتقادند كه فين تك‎ها به دليل عدم توانايي در افزايش مقياس، توانايي رقابت با بانك‎ها را نخواهند داشت و اين موضوع هزينه‎هاي زيادي را به اين كسب و كارها متحمل خواهد كرد. پژوهش حاضر با استفاده از الگوي مدل كسب و كار استروالدر در بخش ساختار هزينه‎اي كه در دو بخش رويكرد هزينه‎اي و شاخص‎هاي هزينه‎اي مورد بحث قرارگرفته است، سعي در تبيين عوامل تغيير دهنده مدل‎هاي كسب و كاري سنتي بانك‎ها به وسيله فين‎تك‎ها دارد. روش مورد استفاده در اين پژوهش مبتني بر متدولوژي روش تحقيق آميخته اكتشافي و با استفاده از مصاحبه نيمه‎ساخت‎يافته در بخش كيفي و استفاده از روش مدل‎يابي معادلات ساختاري براي بدست آوردن روابط ميان شاخص‎ها و فرضيات است.

چکيده:

فين‎تك- ساختار هزينه فين‎تك‎ها مدل استراوالدر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كامبيز طالبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي داوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.