پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۹۵۳ شناسه:
مهدي مافي دانشجو:
طراحي ساختمان اداري بانك ملي در شهر تهران با تاكيد بر فضاي كار مطلوب براي كاركنان عنوان فارسي:
Designing the National Bank Office building in Tehran with an emphasis on the desirable work space for employees عنوان انگليسي:

اهداف سازماني متغير بانك ها و موسسات مالي سبب شده تا پرداختن به طراحي و ساخت ساختمان در آنها، اغلب با رويكرد جذب مشتري و افزايش سوددهي بيشتر باشد. در اين بين كارمندان اين موسسات، اغلب مجبور به تطبيق خود با محيط كار مي باشند. توجه به جنبه هاي روانشناسي محيط در طراحي فضاي اداري بانك، از طريق تامين محيط كار مطلوب مي تواند ضمن بهبود عملكرد تاثير مثبت رواني بر كاركنان داشته باشد. توجه به تحقيقات صورت گرفته در زمينه طراحي فضاي اداري و موسسات مالي و سير تغييرات در دنيا از فضاهاي سنگين و بسته تا پلان هاي باز با حضور افراد زياد زير يك سقف و پلان هاي تركيبي و رويكردهاي آزادي كاركنان در محيط اداري، نشان دهنده برگشت كارفرما به سوي كارمندان و تغيير نگرش به نيروي انساني است. يكي از مواردي كه فارق از تفاوتهاي فرهنگي و شخصيتي افراد در نقاط مختلف دنيا نتيجه مثبتي در رسيدن به طرح هاي موفق داشته، افزايش تعامل اجتماعي و غيررسمي كاركنان همراه با آزادي انتخاب مي باشد در طرح پيشنهادي با در نظر گرفتن فضاهايي با ديد مناسب و امكانات اوليه پذيرايي و استراحت كوتاه و همچنين فضايي چند عملكردي براي مسابقات تنيس و شطرنج يا ارائه آثار و به طور كلي فعاليت هاي غيررسمي محدود، تلاش شده تعاملات اجتماعي كاركنان افزايش يابد.

همچنين براي بهره گيري از نور روز و امكان رفتن به محيطي بدون سقف در هواي آزاد و ديد مناسب درطبقات يك ساختمان اداري در مركز شهر، سعي شده با طراحي گشودگي هايي در پلان از طريق تركيب حجم ها به اين اهداف نزديك شد.

چکيده:

بانك، محيط كار، اداري، روانشناسي محيطي، رفتار، تعامل اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عيني فر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.