پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۹۳۳ شناسه:
سهيل كريم پورريحان دانشجو:
بهينه سازي چند هدفه محور هاي توخالي كامپوزيتي تقويت شده توسط رينگ هاي داخلي عنوان فارسي:
Multi-objective Optimization of Composite Drive Shaft Reinforced with Internal Rings عنوان انگليسي:

در اين پژوهش به بررسي و بهينه سازي چند هدفه محور هاي ساخته شده از مواد كامپوزيتي داراي حاقه هاي تقويتي به جاي استفاده از نمونه فلزي به علت دارا بودن استحكام بالا و وزن كم پرداخته مي شود. از كاربرد هاي اين محور ها مي توان به استفاده آن در ميل گاردان خودرو هاي سواري و سنگين و ساير سيستم هاي انتقال قدرت اشاره كرد. استفاده از اين ميل گاردان هاي كامپوزيتي موجب كاهش وزن خودرو كه در نتيجه آن موجب كاهش سوخت مصرفي و آلاينده هاي توليدي مي شود. استفاده از حلقه هاي تقويتي به منظور افزايش استحكام و تضمين پايداري محور هاي توخالي، براي اولين بار در اين پژوهش استفاده شده است.

چکيده:

ميل گاردان كامپوزيتي-بهينه سازي چند هدفه-حلقه هاي تقويتي-تحليل خطي كمانش-الگوريتم ژنتيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود شريعت پناهي استاد راهنما:
دکتر علي اصغر عطايي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.