پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۹۲۹ شناسه:
نگار احمدخاني ها دانشجو:
طراحي پل نمايشگاه با رويكرد تعاملات اجتماعي عنوان فارسي:
the design of bridge exhibition (plaza) with the approach of social interactions عنوان انگليسي:

امروزه با توجه به نقش بالاي فضاهاي شهري و نقش پل ها به عنوان تعريف كننده ي يك فضا و نه صرفا اتصال دو نقطه براي عبور بسيار حايز اهميت است در گذشته پل ها نه صرفا براي عبور بلكه داراي فضايي براي مكث و حتي فضاي نظرگاه بوده اند.با توجه به اين تعريف از پل در طرح حاضر سعي شده است كه با نگاهي متفاوت به استفاده از پل فضايي به عنوان نمايشگاه براي افراد در حال عبور از پل و خلق فضايي جديد براي گردشگران طراحي گردد.

چکيده:

پل-فضاي شهري-اتصال-نمايشگاه-نظرگاه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حشمت اله متدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.