پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۹۲۱ شناسه:
سيده سارا جبرئيل دانشجو:
بررسي آثار حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون روتردام عنوان فارسي:
Study of the legal effects of Iran's accession to the Rotterdam Convention عنوان انگليسي:

با توجه به گسترش حمل و نقل لاينري و عمليات بارگنجي (كانتينري) و استفاده روزافزون از قراردادهاي حمل و نقل «درب به درب» و اسناد حمل الكترونيكي، كنوانسيون روتردام براي به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دريايي بين‌المللي تدوين شده است. در اين كنوانسيون از اشخاص جديدي در مقايسه با كنوانسيون‌هاي قبلي نام برده شده است؛ اشخاصي چون مجري، مجري دريايي، كنترل كننده و دارنده. اين اشخاص تنها در كنوانسيون روتردام وجود دارند و دامنه اختيارات و مسئوليت‌هاي اشخاص جديد و همچنين اشخاص قديمي (مانند متصدي حمل، فرستنده، گيرنده و...) نيز بعضا متفاوت و گسترده‌تر از كنوانسيون‌هاي قبلي است. همچنين به جاي استفاده از اصطلاح متداول و قديمي «بارنامه دريايي» از دو اصطلاح «سند حمل كتبي» و «سند حمل الكترونيكي» در كنوانسيون روتردام استفاده شده است. اين اصطلاحات عام‌تر از بارنامه دريايي است و شامل اين سند هم مي‌گردد. اين اسناد، همچون بارنامه دريايي، دليل دريافت كالا و حاوي قرارداد حمل و نقل مي‌باشند. سند حمل كتبي و سند حمل الكترونيكي اسنادي قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاري عام محسوب مي‌گردند.اين اسناد همچون بارنامه دريايي به صورت نسبي و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاري مي‌شود.

امكان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دريايي در اسناد مذكور نيز وجود دارد و در كنوانسيون روتردام به صراحت «شرط هيماليا» و «شرط حق ممتازه» معتبر شناخته شده است. در اين كنوانسيون قواعد مربوط به بارنامه‌هاي صادره تحت قرارداد اجاره كشتي، مشمول سند حمل كتبي و سند حمل الكترونيكي صادره تحت قرارداد اجاره نيز مي‌باشد. اسناد فوق الذكر به واسطه داشتن اوصاف تجاري از نظر ادله اثباتي، همچون بارنامه دريايي داراي قدرت اثباتي دو گانه‌اي (مطلق و نسبي) مي‌باشند. هدف از انجام اين پژوهش اين است كه با توجه به فقر منابع دانشگاهي در زمينه حقوق دريايي ايران، ضمن بازگو نمودن نظريات مولفين و نويسندگان، بر طبق يك روش توصيفي-تحليلي و مقايسه‌اي، قانون دريايي ايران و كنوانسيون روتردام را مورد بررسي قرار داده و جنبه‌هاي مختلف هر موضوع در راستاي اعتلاي حقوق دريايي ايران توصيف و تشريح گردد.

چکيده:

قرارداد حمل، سند حمل كتبي، سند حمل الكترونيكي، متصدي حمل، فرستنده، مجري، مجري دريايي، اوصاف تجاري اسناد حمل، حق شرط، حقوق دريايي ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ساسان صيرفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.