پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۹۲۰ شناسه:
ابراهيم رحيم الماسيان دانشجو:
طراحي فضاهاي شهري دربافت هاي تاريخي باتاكيد بر ارتقاء كيفي حضور پذيري مورد مطالعه: بافت تاريخي شهر تبريز عنوان فارسي:
Designing of Urban Spaces in Historical Books to Increase the Quality Presence of the Case Study: Historical Context of Tabriz City عنوان انگليسي:

بافت مركزي تبريز، مجموعه اي از محلات قديم اين شهر است كه در اطراف آن بازار سنتي شهر، ارگ عليشاه، مسجد كبود و دروازه هاي قديمي شكل گرفته است. آثار فرسودگي در جاي جاي اين بافت مهم از شهر به چشم مي خورد، ولي آنچه كه بيش از همه چشم ها را خيره مي كند، بافت فرسوده اطراف چهار راه شريعتي است كه بر مبناي سنديت نقشه دارالسلطنه تبريز، بخشي از محله ميار ميار يا مهاد مهين مي باشد و بلوك شهري پاساژ نيز در همين محله واقع است. اين بلوك در زمانهاي گذشته همواره از موقعيت ويژه اي برخوردار بوده، ولي با گذشتزمان و در پي دگرگونيهايي متعدد، اعتبار خود را از دست داده و اين ناحيه از سالهاي مياني دهه ۱۳۲۰ ش . به اين سو، در يك سير قهقرايي به صورت يكي از كم اعتبار ترين بخش هاي شهر در آمده، چنانكه امروزه از آن به عنوان محله اي بدسابقه، كم و بيش متروك و مطرود ياد مي شود. اين بلوك هويت از دست رفته اي دارد كه آن را ميتوان در تك تك آجرها و سنگهاي بناهاي با ارزش موجود و بالكن هايي كه زماني بهانه اي براي حضور مردم بود و امروز سكوتي ابدي را زمزمه مي كنند، جستجو كرد. اين قسمت از شهر تبريز در حالي مسير تخريب را طي مي كند كه پتانسيل هاي بسيار بالايي براي تبديل شدن به يك فضاي شهري را دارد. در چنين شرايطي تلاش براي رسيدن به راهكاري مناسب براي احياء و ساماندهي اين بلوك به عنوان بخشي از بافت مركزي و قديمي شهر تبريز با هدف رفع فرسودگي كالبدي و حل مشكلات رفتاري و اجتماعي موجود و بالا بردن كيفيت فضائي وهمچنين افزايش كيفي حضور پذيري افراد در آن امري مهم و ضروري به نظر مي رسد.

چکيده:

فضاهاي شهري ،بافت هاي تاريخي ، ارتقاء كيفي حضور پذيري،تعاملات اجتماعي ،بافت تاريخي شهر تبريز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.