پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۳/۴ دفاع:
۲۹۱۳ شناسه:
نفيسه رحمانلو دانشجو:
تأثير تمرينات اصلاحي با و بدون استفاده از تي آر ايكس بر راستا و عملكرد زنان مبتلا به ناهنجاري لوردوز افزايش يافته كمري عنوان فارسي:
Comparison of the effect of common corrective exercises with TRX exercises on alignment and function in female with lumbar hyper lordosis deformity عنوان انگليسي:

تمرينات تي آر ايكس اگر چه تمريناتي هستند كه حضور شان جديد نيست اما تمريناتي هستند كه جديدا بسيار مورد بحث قرار گرفته و به خاطر ويژگي‌هاي آن ورزشكاران و باشگاه‌هاي ورزشي اخيرا بسيار توجه ويژ‌ه اي دارند. با توجه به اينكه تحقيقي در زمينه تمرينات تي آر ايكس بر ناهنجاري لوردوز افزايش يافته كمري مشاهده نشده است و اينكه هدف اين است كه كدام يك از روش تمريني اثر بيشتري روي ناهنجاري لوردوز افزايش يافته كمري دارد.

هدف از اين تحقيق پاسخ به اين سوال است كه آيا تمرينات تي آر ايكس مي‌تواند به اندازه تمرينات رايج در بهبود زاويه لوردوز كمري و عملكرد اين ناحيه اثر بخش باشد يا خير.

چکيده:

لوردوز افزايش يافته كمري، تمرينات اصلاحي، تمرينات تي آر ايكس ، راستا، عملكرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فواد صيدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رجبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.