پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۲۹۰۰ شناسه:
حسن مشيري دانشجو:
اتصال آلياژمنيزيم AM60 به فولاد ST316 با فرآيند TLP وبهينه كردن زمان اتصال عنوان فارسي:
AM60 to ST316 joining with TLP processing and optimize joining time عنوان انگليسي:

از جمله فرآيندهاي مهم و موثر كه در سال هال اخير در زمينه ي اتصال آلياژهايي با اختلاف فاحش فيزيكي و متالوژيكي مورد توجه قرار

گرفته است، فرآيند TLP است.

روش كار به اين صورت است كه قطعات با آلياژهاي مختلف كه امكان اتصال آنها از طريق جوشكاري وجود ندارد را در كنار هم با قرار

دادن فلز واسط بصورت تماسي قرار ميدهند و تحت خلا يا گاز خنثي در كوره در دما و زمان بهينه بهم متصل ميكنند

اتصال استيل 316 به منيزيم AM60 به روش TLP با توجه به نياز در كنار هم قرار گرفتن فراوان اين دو آلياژ

وجود دارد و با توجه به خواص مكانيكي و متالوژيكي اين دو آلياژ امكان جوشكاري آنها جهت اتصال بهم با روشهاي

ديگر وجود ندارد در روش TLP امكان كاهش فضاي اتصال بين دو فلز ، كاهش عيوب متالوژيكي و هندسه محل

جوش، افزايش تعداد و ميزان اتصال بين دوفلز در دسترس ميباشد

چکيده:

آلياژمنيزيم AM60 - فولاد ST316 - TLP - بهينه كردن زمان اتصال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا آرايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.