پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۸۶۸ شناسه:
ميلاد عالي مجيدآباد دانشجو:
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي لوله هاي نانو ساختار آلياژ منيزيم توليد شده با روش مدرن TCEE با طراحي جديد عنوان فارسي:
Investigation of microstructure and mechanical properties of magnesium alloy nanostructured tubes produced by the modern TCEE method with a new design عنوان انگليسي:

مواد فوق ريز دانه خواص مكانيكي فوق العاده اي از خود نشان مي دهند و كاربرد فراواني در صنايع مختلف دارند.در سال هاي اخير با توجه به نياز روز افزون قطعات لوله اي با استحكام بالا در صنايع مختلف، تحقيقاتي در جهت توليد لوله هاي فوق ريزدانه صورت گرفته است.يكي از روش هاي توليد لوله هاي فوق ريز دانه روش تغيير شكل پلاستيك شديد است كه اساس آنها بر اعمال كرنش زياد بدون ايجاد تغيير ابعادي در نمومنه مي باشد.لزوم بهينه سازي روش هاي تغيير شكل پلاستيك جهت توليد لوله هاي فوق ريزدانه يكي از دقدقه هاي محققين علم شكلدهي بوده است. روش انبساط و اكستروژن تناوبي لوله به عنوان يكي از روش هاي تغير شكل پلاستيك شديد براي توليد لوله فوق ريزدانه و نانوساختار مورد استفاده قرار مي گيرد.

چکيده:

فوق رزدانه - تغيير شكل پلاستيك شديد - انبساط - اكستروژن تناوبي- لوله

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قادر فرجي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.