پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۸۵۸ شناسه:
مونا بصيري دانشجو:
طراحي دستگاه تصفيه هواي همراه با رويكرد طراحي فراگير عنوان فارسي:
Design of air purifier devices With Universal design approach عنوان انگليسي:

امروزه آلودگي هوا از معضلات بزرگ كلان شهرهايي مثل تهران بوده و افراد بسياري تحت تاثير آلودگي حاصل

از خودروها و كارخانه ها و همچنين گرد و غبار و ذرات معلق فصلي موجود در هوا دچار به ناراحتي هاي

تنفسي ، پوستي و همچنين ناراحتي هاي اعصاب و روان و قلبي ميشود . هدف از اين پروژه طراحي دستگاهي

همراه جهت تصفيه هوا ميباشد كه افراد شاغل در محيط هايي با آلودگي هواي ناسالم در شرايط نامساعد

محيطي از آن استفاده كرده تا از عارضه هاي تنفسي , عصبي و قلبي - عروقي جلوگيري شود .

ماسك ها و دستگاه هاي تصفيه هوا تجهيز اتي هستند كه بوسيله روش هاي فيزيكي يا شيميايي اقدام به حذف

آلودگي هاي محيطي از هواي تنفسي ميكنند . اين آلودگي ها شامل الاينده هاي ميكروبي ، باكتري ها و

ويروس ها ، گرد و غبار ، خاك ، گرده گياهان ، بوها ، دود و گازهاي آلاينده ميباشند .

در اين پاياننامه ابتدا به معرفي آلودگي هاي هوا و اثرات آن در سلامت جسم و روان انسان پرداخته شده ، سپس

نمونه هاي مشابه موجود و روش تعامل كاربران با آنها بررسي و سپس دستگاه هايي كه امكان استفاده همراه

داشته به صورت دقيق بررسي شده است .

گروه هدف در اين پروژه افراد شاغل با بازه سني نوجوان تا سالمند ساكن در كلان شهرهاي بزرگ و داراي آلودگي

هوا در فواصل معين زماني ميباشد . سپس اطلاعات مورد نياز از گروه هدف بوسيله پرسشنامه و تحقيقات

ميداني جمع آوري و پس از آناليز آنها بوسيله ابزار هاي آناليز اطلاعات ، الزامات طراحي استخراج شده است

. ايده هاي اوليه بر پايه اين الزامات طراحي شده و سپس بر اساس معيارهاي به دست امده از بخش اطلاعات

طراحي كه مهمترين آنها ارگونومي ، عملكردي و ايمني و بهداشت ميباشد ، طرح نهايي مشخص شده است

. سپس طرح برتر بر اساس اصول طراحي فراگير بررسي و اصلاح شده و در پايان مشخصات طرح نهايي به

همراه نقشه و طرح ٣بعدي ارايه شده است .

چکيده:

دستگاه تصفيه هوا همراه ، آلودگي هوا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم باقري طالقاني استاد راهنما:
دکتر نسرين مقدم استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.