پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۵ دفاع:
۲۸۴۰ شناسه:
بتول سلطان زاده دانشجو:
تاثير تجارت الكترونيك بر تجارت بين الملل و اشتغال عنوان فارسي:
The impact of e_commerce on international trade عنوان انگليسي:

هدف اين مقاله بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر تجارت بين المللي و اشتغال مي باشد. تجارت الكترونيك مزاياي گسترده اقتصادي را براي همه كشور ها به ارمغان مي آورد. اين مزايا در كشورهاي توسعه يافته مي توانند در كوتاه مدت ظهور يابند ولي كشورهاي در حال توسعه در بلند مدت از مزاياي آن بهره مند خواهند شد. حجم تبادلات بين المللي از طريق تجارت الكترونيك افزايش خواهد يافت. كشورهايي كه درهاي واردات خود را به سمت كشورهاي با درآمد هاي بالا باز گذاشته اند ، از مزاياي دانش آنها بهره مند خواهند شد. علاوه بر اين انتظار مي رود كه تجارت الكترونيك ، شغل هايي را ايجاد كرده و برخي شغل هاي ديگر را از بين ببرد.

چکيده:

تجارت الكترونيك ، تجارت بين الملل ، اشتغال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حيدر احمدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.