پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۱ دفاع:
۲۸۰۵ شناسه:
مرتضي شرفي دانشجو:
بهينه سازي پارامترهاي عملكردي در فرايند شدت بخشي توليد بيو روانكار از پسماند روغن خوراكي عنوان فارسي:
Optimization of operaiting parametrs in the intensified process of biolubricant production from waste cooking oil عنوان انگليسي:

يك روانكار به صورت كلي يك ماده مايع است كه بين دو سطح محرك براي كاهش اصطكاك و بهبود راندمان

قرار ميگيرد. روان كنندهها ذرات خارجي را در خود حل كرده و گرما را توزيع ميكنند. علاوه بر اين از ديگر

اهداف اوليه روانكارها ميتوان به حذف گرما، پيشگيري از زنگ زدگي و انتقال قدرت اشاره كرد. روانكارها بيشتر

براي آب بندي قطعات محرك در تماس با هم و حذف سايش استفاده ميشوند. مهمترين ويژگيهاي يك روانكار؛

گرانروي، شاخص گرانروي، پايداري در برابر اكسايش، پايداري حرارتي، نقطه اشتعال، نقطه ريزش، جريان در دماي

پايين، مقاومت در برابر سايش، زيست تخريب پذيري و غير سمي بودن است كه اين ويژگيها كاربرد و عملكرد

روانكار را تعيين ميكنند.

چکيده:

پسماند روغن اشپزخانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم پازكي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود دهقاني صوفي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.