پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۳۰ دفاع:
۲۷۷۵ شناسه:
روح الله توكلي زاده دانشجو:
تدوين مدل پذيرش و بكارگيري زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير (XBRL) در ايران عنوان فارسي:
Exposur a model for acceptance & implementation of “XBRL” in Iran. عنوان انگليسي:

xbrl كه مخفف extensible business reporting language است و در زبان فارسي بعنوان زبان گزارشگري كسب و كار توسعه پذير ناميده مي شود در سال 1998 توسط چارلي هافمن به جامعه حسابداري شناسانده شد. در واقع نوعي گزارشگري مالي است كه بجاي استفاده از فرمت خشك و خاص از قبيل pdf و ... از گزارشگري انعطاف پذير استفاده مي نمايد. در اين روش كه بر اساس زبان xml بنا نهاده شده است ابتدا مفاهيم تعريف شده و به هريك از مفاهيم ( concepts) موجود در صورتهاي مالي يك باركد ( برچسب) تخصيص مي-دهد پس از آن نوع داده (type ) مشخص شده و balance بيانگر نحوه محاسبه مفهوم در روابط محاسباتي بين مفاهيم است تعريف مي‌گردد. اين موارد يكبار تعريف شده و پس از آن توسط كاربران اطلاعات فيلدهاي مختلف تكميل مي‌گردد. براي اينكه اين مفاهيم و واژگان از يكپارچگي برخوردار شوند مجامع حرفه‌اي اقدام به تعريف واژگان استاندارد نموده‌اند بعنوان نمونه ifrs taxonomy يا نمونه ديگري كه توسط سازمان بين‌المللي xbrl تعريف شد( اين سازمان متشكل از 600 كشور و نهاد بين‌المللي است) و بعضا برخي كشورها و نهادها واژگان را با توجه به محيط گزارشگري خود بومي سازي نموده اند. استفاده كننده خروجي گزارش را با توجه به نيازهاي اطلاعاتي خود مشخص مي‌كند و اطلاعات را در قالب سند مصداق كه مشتمل بر مفاهيم، مقدار عددي و اطلاعات اضافي است دريافت مي‌كند. برخي كشورهاي پيشرو در اين زمنه عبارتند از آمريكا، انگليس، استراليا و ژاپن . اما در ايران عليرغم اينكه بورس اوراق بهادار اقداماتي در اين خصوص انجام داده است در عمل اتفاق ملموسي رخ نداده و اين طفل هنوز ياراي حركتش نيست.

برخي مزاياي اين زبان گزارشگري عبارتند از: انعطاف پذيري، قابليت مقايسه سال جاري با سنوات قبل و صنعت بصورت يكجا، افزايش كارآيي و اثر بخشي، برچسب گذاري داده ها يكبار و امكان دريافت خروجي با فرمت ها و جزئيات مورد نياز و...

روش شناسي تحقيق: در اين تحقيق از نطريه پردازي زمينه بنيان (Grounded Theory) استفاده شده است . در واقع بر اساس داده هاي واقعي و بكارگيري روش علمي نظريه جديد تدوين مي‌شود. در نظر است از طريق مصاحبه ، داده هاي تحقيق جمع‌آوري و مورد تجزيه و تحليل قرارگيرند. جامعه آماري نيز خبرگان حوزه حسابداري و بورس اوراق بهادار كه داراي كتاب، مقاله، يا تجربه كاري در زمينه xbrl باشند، خواهد بود.

چکيده:

XBRL, Grounded Theory, Instance Documents, IFRS Taxonomy

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد مرادي استاد مشاور:
دکتر رضوان حجازي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۹۸ ۲۳ ۹۸ دانش حسابداري و حسابرسي مديريت غلامرضا كرمي، روح الله توكلي زاده، محمد مرادي تدوين مدل پذيرش و بكارگيري xbrl در ايران داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.