پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۳ دفاع:
۲۷۵۹ شناسه:
اميد پورميرزائي دانشجو:
طراحي پايدار حاشيه رودخانه چالوس با رويكرد اكوتوريسم عنوان فارسي:
design عنوان انگليسي:

يكي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين علل پيدايش تمدن‌ها و يكجا نشيني وجود و نقش آب بوده و از ديرباز تا به امروز نقش پرنگي را در زندگي فردي و اجتماعي ايفا كرده است. رودخانه‌ها به دليل وجود آب، خاك مناسب و پوشش گياهي غني از جمله اكوسيستم‌هاي طبيعي پايدار به شمار مي‌آيد و به عنوان يكي از عناصر ساختار شهري و كريدور طبيعي شهري در فراهم آوردن منابع زيست محيطي شهر نقش به سزايي دارند، از طرفي ديگر تفريح و تفرج در حاشيه آن‌ها از قديم‌الايام يكي از تمايلات بشر بوده و هست. در حال حاضر بستر بسياري از رودخانه‌هاي فصلي و دائمي درون شهرهاي كشورمان، به جاي آنكه به عنوان يك فضاي پويا و فعال شهري مورد استفاده قرار بگيرند، تبديل به فضاي متروكه، غير قابل استفاده، ناامن و باز مانده از فضاي شهري شده است. با توجه به موقيعيت مكاني رودخانه چالوس كه دقيقا در مركز شهر قرار گرفته، تبديل به اين فضاهاي متروك، غير قابل استفاده، رها شده و نا امن شده است. اين رودخانه دائمي و حاشيه آن كاملا فراموش شده و به عنوان يك عنصرشهري طيبعي مهم تعريف نشده است. توسعه و گسترش فضاهاي طبيعي از اركان اصلي توسعه پايدار بوده و با توجه به توان اكولوژيك شهرستان چالوس و وجود منابع طبيعي بي‌شمار، با گسترش و استفاده مناسب از اين منابع و ايجاد انگيزه براي احترام به اين منابع مي‌تواند كمك شاياني به رشد و توسعه گردشگري پايدار در اين منطقه باشد. در اين پژوهش هدف بر اين است كه با توسعه و ساماندهي اين رودخانه وحاشيه آن با نگاه به مطالعات و مفاهيم اكوتوريسم و توسعه پايدار از وجود اين پتانسيل طبيعي در راستاي ارتقاء سطح كيفي زندگي شهري و پاسخ‌گويي به به نيازهاي فرد يا اجتماع بهترين بهره را گرفته و نهايتا توان‌ها و امكانات و محدوديت‌هاي محيطي و اكولوژيكي چالوس براي ايجاد محيطي تفريحي و اكوتوريستي بررسي شده است. با استفاده از مطالعات پايه‌اي (اصول توسعه پايدار و اكوتوريسم پايدار)، معيارهايي براي ارزيابي طرح‌هاي پيشنهادي ارائه گرديده و گزينه بهينه با ايجاد مجموعه تفريحي و گردشگري طبيعي انتخاب شده ارائه خواهد شد.

چکيده:

محور تفرجي، طراحي حاشيه رودخانه، اكوتوريسم، توسعه پايدار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسنعلي لقايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.