پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۱ دفاع:
۲۷۴۳ شناسه:
فرشيد خلجزاده دانشجو:
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت ها بر رفتار خريد مصرف كنندگان عنوان فارسي:
inspecting the effect of corporate social responsibility on consumers' behavior عنوان انگليسي:

اهميت مسئوليت اجتماعي شركت در حال افزايش است و نتايج استراتژيكي براي شركت ها در بردارد.شركت هاي بزرگ به طرز قابل توجهي در اقدامات مسئوليت اجتماعي شركت سرمايه گذاري مي كنند.تمايل به سرمايه گذاري در مسئوليت اجتماعي شركت نشان مي دهد كه اين يك هزينه و محدوديت و كار درستي كه بايد انجام داد نيست بلكه منبعي براي كسب مزيت رقابتي است.(فرزين فر و همكاران-۱۳۹۵)

شرايط امروز دنيا و كسب و كار ايجاب مي كند تا سازمان ها و شركت ها نوعي تعادل بين بخش هاي اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كسب و كارشان ايجاد كنند و به اين ترتيب مسئوليت اجتماعي شركت را جدي بگيرند.مسئوليت اجتماعي شركت ها فراتر از رفتار سازمان بر اساس قانون است كه سازمان ملزم به انجام آن مي باشد.مسئوليت اجتماعي شركت ها را مي توان نگرش متعالي به كسب و كار تعريف كرد كه اثرات اجتماعي يك سازمان بر جامعه را مورد توجه قرار مي دهد و هدف اصلي آن به دور هم جمع كردن اكثر بخش ها از جمله دولتي و خصوصي و داوطلبان براي همكاري با يكديگر است.

چکيده:

مسئوليت اجتماعي-رفتار مصرف كننده-نگرش نسبت به برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.