پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۱۹ شناسه:
محمدمهدي آقاربيع دانشجو:
بررسي نقش تجارت اجتماعي بر تصميم‌گيري براي خريد با درنظرگرفتن تفاوت هاي نسلي عنوان فارسي:
Investigating the Role of Social Commerce in Customer's Intention to Buy Considering Generational Differences عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين تحقيق بررسي و مقايسه ميزان و نحوه اثرگذاري سيستم‌هاي تجارت اجتماعي مجازي بعنوان يك عامل در تصميم‌گيري براي خريد در گروه‌هاي سني مختلف ميباشد. امروزه نرم‌افزارهاي تجارت اجتماعي مجازي بعنوان يك ابزار فراگير توانسته‌اند نقش مهمي در برقراري ارتباط ميان فرد و محيط پيرامون او بازي نمايند. به واسطه ظهور گوشي‌هاي همراه هوشمند در سالهاي اخير ميزان استفاده از اين نرم‌افزارها بصورت فزاينده گسترش يافته‌است. همچنين تنوع امكانات ارتباطي و سهولت دسترسي به آنها منجر به توجه ويژه فعالين كسب‌وكار به اين زيرساخت بعنوان ابزار ارتباط با مشتري گرديده است. از سوي ديگر نسل متولدين سالهاي پاياني قرن بيستم و اوايل قرن 21(كه در اصطلاح جهاني بعنوان نسل Z شناخته ميشود) در حال ورود به دنياي بزرگسالي ميباشند و در آينده نه چندان دور بعنوان مصرف كننده و نيروي كار وارد جامعه ميگردند. اين نسل كه به موازات رشد شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و نرم‌افزارهاي تجارت اجتماعي دوران كودكي و نوجواني خود را طي نموده‌اند، در مقايسه با نسلهاي قبل از خود، داراي رابطه‌اي متفاوت با اين نرم‌افزارهاي اجتماعي مي‌باشند. به عبارت ساده افراد اين نسل اصولا تجربه دنيايي بدون وجود فضاي ارتباط مجازي را ندارند. در حال حاضر پيشگامان اين نسل در سالهاي پاياني دبيرستان و يا ابتداي دوره دانشگاهي مشغول به تحصيل ميباشند، از اين رو درك ميزان اثرگذاري انواع شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر رفتار و نگرش نوجوانان و جوانان نسل Z بعنوان نسل آينده مشتريان كسب‌وكارها نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي آتي مديران دارد.

چکيده:

تجارت اجتماعي، تصميم خريد، تفاوت نسلي، اعتماد، شبكه هاي اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
دکتر محمود نيك حاجلي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.