پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۰۷ شناسه:
فاطمه يكه فلاح دانشجو:
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش اعتماد، كيفيت خدمات و ارزش ويژه برند مشتري محور بر ارزش طول عمر مشتري در بازار B2B عنوان فارسي:
: “A conceptual framework for explaining the role of trust, service quality, and customer-based brand equity on customer lifetime value in the B2B market” عنوان انگليسي:

فن‌هاي بازاريابي B2B برهمان اصول اساسي بازاريابي مصرف‌كننده تكيه مي كند، اما با تفاوت و روشي منحصربه‌فرد اجرا مي‌شود. استراتژي مؤثر بازاريابي شركتي بايد مدام بر محصول، قيمت، تبليغ، و توزيع (4P) نظارت داشته باشد. و اطمينان حاصل كند كه هركدام از آن‌ها با بقيه همخوان بوده و نوعي هم‌افزايي وجود دارد. امروزه در دنياي كسب‌و‌كار، از ابزار‌ها و مدل‌هاي بي‌شماري براي سنجش و مديريت سودآوري مشتريان استفاده مي‌شود تا بتوان علاوه بر شناسايي مشتريان سودآور، در جهت حفظ و ارتقاي آنان گام برداشت. بر همين اساس بازاريابان اعتقاد دارند تدوين يك استراتژي سودآور، حركت از تمركز بر سودهاي كوتاه‌مدت به تمركز بر سلامت و روابط بلند‌مدت با مشتري است و تحقق اين امر در يك مفهوم به نام ارزش طول عمر يا حيات مشتري خلاصه خواهد شد.لذا هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش اعتماد ، كيفيت خدمات ، و ارزش ويژه برند مشتري محور بر ارزش طول عمر مشتري در بازار B2B مي‌باشد.

چکيده:

نقش اعتماد ، كيفيت خدمات ، ارزش ويژه برند مشتري محور ، ارزش طول عمر مشتري ، بازار B2B

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد صفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.