پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۶۸۲ شناسه:
ميثم محمدي دانشجو:
واكاوي دلالتهاي قرآن براي مديريت انتقال پيام با تأكيد بر «نگرش آياتي» عنوان فارسي:
Quran denotation research to manage message transforming ( verse approach emphasis) عنوان انگليسي:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

هيچ بشري را نرسد كه خدا جز به وحي يا از آن سوي پرده، با او سخن گويد يا فرشته اي مي فرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد به او وحي كند اوبلند پايه و حكيم است

همانطور كه در آيه فوق ‌مي‌بينيم خداوند ميفرمايند كه هيچ راهي بجز اين سه مسير ( وحي. و يا ارسال پيامبر و از پشت پرده و واقع به صورت غير مستقيم ) براي ارتباط با او وجود ندارد. در واقع اين بيان حاكي از آنست كه راهاي ارتباطي با پروردگار اين چنين هستند اما وحي كه فقط مخصوص پيامبران و انبياء ميباشد پس تنها راه انتقال پيام خداوند براي عموم مردم از طريق غير مستقيم و با وسايل ارتباطي خاص خود پروردگار خواهد بود. قرآن رسانه ي خداوند است و اين رسانه بزرگترين معجزه خداوند نيز بوده و به همين خاطر هر آن چه در اين رسانه وجود داشته باشد را با تمام مولفه‌ها و روش‌ها و جزئياتش نيز به عنوان معجزه مي‌توانيم قلمداد كنيم. خداوند در قرآن خطاب به انبياء و رسل و سپس همه‌ي مردم با روش‌هايي موضوعاتش را مطرح نموده است. اميدواريم با احصا اين روش‌ها بتوانيم يك الگوي جامع الهي استخراج كنيم كه نواقصي را كه در ارسال پيامي كه در علم رسانه‌ مستخرج از علم غرب، به دست ما رسيده، برطرف نماييم.موضوعي كه در علوم غربي وجود دارد اين است كه روش‌هاي ارسال پيام در مسير و كانال‌هاي ارتباطي دچار اختلال مي‌شود كه ميزان درك و فهم را براي گيرنده پيام پايين مياورد.دانشمندان اين حوزه تلاش مي‌كنند اين نقص را برطرف كرده و ميزان تاثيرگذاري پيام را روي گيرنده پيام، بهبود ببخشند. تحقيق حاضر تلاشي در راستاي احصاء روش‌هاي عالي‌تر مديريت ارسال پيام مبتني بر قرآن است. در مطالعات ابتدايي به نظر ميرسد خلائي كه در علم مديريت رسانه در حوزه تاثير گذاري و ارسال پيام وجود دارد را بتوانيم با دركي عميق‌تر از مفهوم «آيه» در قرآن مرتفع نماييم.

چکيده:

واژگان كليدي: پيام، مديريت انتقال پيام ، كانال‌هاي ارسال پيام، اختلال (نويز)، گيرنده پيام، ميزان بازخورد ( تاثير گذاري)، آيه رسانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي شريفي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.