پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۲ دفاع:
۲۶۷۶ شناسه:
نونا اقتصادي دانشجو:
تاثير تمرين استقامتي كوتاه و بلند مدت بر سطوح هورمون CART و TSH در زنان جوان غير ورزشكار داراي اضافه وزن عنوان فارسي:
Effect of Acute and Chronic Endurance Training on Levels of CART and TSH Hormones in Non-Athlete Overweight Young Women عنوان انگليسي:

از آنجايي كه ميزان شيوع چاقي در جهان رو به پيشرفت است و چاقي عاملي براي ايجاد بيماري هاي ثانويه ميباشد، پيشگيري و درمان آن مي تواند كمك شاياني به سلامت تك تك افراد و در نتيجه سلامت جامعه داشته باشد. از اين رو اولين قدم، شناخت عوامل موثر بر آن مي باشد. اين فاكتورها مي توانند اثرات مثبت يا منفي بر چاقي داشته باشند. كنترل عوامل منفي و افزايش عوامل مثبت ما را در رسيدن به اين هدف كمك مي نمايد.

يكي از اين فاكتورهاي موثر، هورمون CART مي باشد كه بيان شده است با مكانيسم هاي مختلف خود كه به چند بخش تقسيم مي شود مي تواند چاقي را كنترل نمايد. بخشي از اين مكانيسم، ايجاد حس سيري در شخص مي باشد.

با ايجاد حس سيري در فرد، انرژي دريافتي از انرژي مصرفي كمتر خواهد شد و در نتيجه وزن بدن كاهش پيدا خواهد كرد.

همچنين، طبق تحقيقاتي كه انجام شده است به نظر مي رسد كه هورمون TSH از ديگر عوامل تاثير گذار بر چاقي ميباشد و با مكانيسم هاي منحصر به فرد خود، اثرش را ايجاد مي نمايد.

تحقيقاتي كه تكيه بر شواهد باليني دارند مشخص كرده اند كه اختلالات خفيف تيروئيد با تغييرات قابل توجهي در وزن بدن ارتباط دارد و احتمالا عامل خطري براي اضافه وزن و چاقي مي باشد.

اگر اين مسئله امكان پذير باشد كه با استفاده از پروتكل مناسب تمريني، چه از نظر مدت تمرين و چه از نظر شدت تمرين، بتوان بر روي هورمون CART و هورمون TSH تاثير گذاشت و ترشح آن ها را به ميزان مورد نظر و مطلوب رساند، مي توان به هدف خود كه همان كنترل چاقي و حتي درمان آن مي باشد، دست يافت.

چکيده:

تمرين استقامتي هورمون CART – هورمون TSH – زنان غير ورزشكار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر پريسا پورنعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.