پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۶۷۱ شناسه:
سيدشهاب حشمت دهكردي دانشجو:
طراحي دوچرخه شهري به منظور قابليت شخصي سازي براي استفاده جوانان ايراني عنوان فارسي:
Design of a personalise city bike for iran’s youth عنوان انگليسي:

كاستيهاي موجود در دوچرخه كه شرح آن در اين رساله آورده شده است ضرورت بهرهگيري از طراحي صنعتي در بازطراحي دوچرخه با هدف شخصي سازي بهتر آن و همچنين پرداختن به تعامل بين اين محصول و كاربر را توجيه ميكند. هدف از اين پروژه طراحي دوچرخه شهري با قابليت

شخصي سازي براي كاربر كه در اين پايان نامه جوانان ايراني در نظر گرفته شده است. دوچرخه شهري وسيلهاي مناسب براي حمل و نقلهاي درون شهري ميباشد.اكثر دوچرخه ها در اندازههاي ثابتي توسط كارخانهها توليد ميشوند. رعايت نكردن اصول ارگونومي و پيچيدگي انتخاب دوچرخه از دغدغههاي كاربران است. همچنين يكي از دغدغههاي كاربران گران بودن قيمت دوچرخهها ميباشد. نشستن اشتباه بر روي دوچرخه باعث بروز انواع ناراحتيهاي اسكلتي و عضلاني ميباشد. بسياري از دوچرخهها بدون در نظر گرفتن اصول نشستن صحيح بر روي دوچرخه به راحتي كوتاه مدت كاربر اهميت ميدهند كه همين امر در طولاني مدت موجب بروز آسيبهاي

بسياري ميشود. با استفاده از روش هاي تحقيقات ميداني ، مصاحبه و پرسشنامه پس از گردآوري اطلاعات مورد نياز و آناليز آنها ، الزامات طراحي تدوين شده است . بر پايه اين الزامات طرح ها و ايده هاي ارايه شده كه پس از ارزيابي طرح ها بر اساس معيارهايي كه مهمترين آنها فاكتورهاي عملكردي ، اقتصادي و ارگونومي ميباشد ، طرح نهايي انتخاب شده است. در پايان طرح برتر بررسي و بازنگري شده و مشخصات دستگاه به همراه نقشه و اطلاعات كامل ذكر و تشريح شده است طرح نهايي دوچرخهاي است كه كاربران ميتوانند بنا به احساس راحتي خود آنرا تنظيم كنند و اينگونه ميتوانند تجربه لذت بخش تري از دوچرخهسواري داشتهباشند. همچنين در دوچرخه نهايي فضايي به كاربر اختصاص

دادهشده است كه بتواند دوچرخه خود را خاص تر و متمايز از بقيه بكند

چکيده:

طراحي صنعتي، دوچرخه شهري، شخصي سازي، جوانان، ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.