پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۷ دفاع:
۲۶۱۹ شناسه:
نازنين تنهائي دانشجو:
بررسي مقايسه اي عملكرد شناختي و كيفيت زندگي در بيماران اسكيزوفرن و افراد عادي با توجه به نقش جنسيت عنوان فارسي:
a comparisson study on cognetive function and quality of life in schizophernia patients and normal population regarding gender affect عنوان انگليسي:

بيماري اسكيزوفرني يكي از شايع‌ترين بيماري‌هاي روانپزشكي است و سالانه هزينه درماني زيادي را به جوامع تحميل ميكند. از اين رو تحقيقات صورت گرفته بر روي اين بيماران مي‌تواند در آگاهي بخشي و تعيين برنامه‌هاي درماني افراد مبتلا به اين اختلال راه‌گشا باشد. در بين ابزارهاي سنجش مختلفي كه براي بيماران روانپزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد پرسشنامه كيفيت زندگي يكي از ابزارهاي سودمند است كه مي‌تواند در جهت دهي به برنامه درماني فرد اطلاعات مفيدي را در اختيار درمانگر قرار دهد همچنين سطح عملكرد شناختي بيمار به عنوان يك عامل تعيين كننده در انتخاب روش درماني مناسب براي هر بيمار بايد مورد نظر درمانگر قرار بگيرد. پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه عملكرد شناختي و كيفيت زندگي بر روي بيماران اسكيزوفرن انجام شد. به منظور سنجش اين دو متغير در گروه مورد مطالعه از پرسشنامه 36سوالي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني و پرسشنامه ارزيابي شناختي مونترال(MoCA) استفاده شد. حجم نمونه مورد بررسي 80نفر بيمار اسكيزوفرن زن و مرد مقيم در مركز نگهداري بيماران مزمن رواني(سراي احسان) و 40 نفر فرد عادي مراجعه كننده به سراي محله سنگلج بود. داده‌هاي به‌دست آمده از اين پژوهش توسط آزمون همبستگي پيرسون، يو من-ويتي و كروسال واليس مورد ارزيابي قرار گرفت.

چکيده:

عملكرد شناختي، كيفيت زندگي، اسكيزوفرني، جنسيت.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس رحيمي نژاد استاد مشاور:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.