پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۶۱۳ شناسه:
پري ناز خزاعي دانشجو:
تحليل فضاي شهري با رويكرد نوشهرگرايي. مطالعه موردي: محور هفده شهريور حد فاصل ميدان امام حسين (ع) و ميدان شهدا عنوان فارسي:
Analysis of urban space through New Urbanism Principles: The case of 17 Shahrivar street, Tehran. عنوان انگليسي:

پيدايش خودرو وگسترش استفاده از وسايل حمل و نقل موتوري سبب شد تا در قرن بيستم خيابانها به تدريج به جولانگاه خودروها تبديل شده و پياده روي به عنوان سبك غالب جابجايي در خيابانها جاي خود را به حمل و نقل موتوري بدهند. در نتيجه، اين تغيير به تدريج سبب ايجاد دگرگوني در طراحي خيابانها شد. در طول دهه هاي انتهايي قرن بيستم، متخصصان پي به اين موضوع بردند كه اگرچه حمل و نقل موتوري، علي الخصوص در قالب حمل و نقل عمومي، جز لاينفك زندگي شهري ميباشد، اما در طراحي خيابانها بايد به عبور و مرور عابرين و پياده روي، به عنوان سبك جابجايي پايدار، توجه بيشتري كرد، و امنيت، سهولت، و كيفيت تردد عابرين را در خيابانها افزايش داد. گسترده شدن اين نگاه موجب گرديد كه امروزه پياده مداري به عنوان يكي از اصول مهم در برنامه ريزي و طراحي شهري روز مد نظر قرار گرفته شود، به طوريكه نه تنها در خيابانهايي كه حمل و نقل موتوري وجود دارد به پياده روها توجه ويژه اي شود؛ بلكه در مواردي (مانند برخي نواحي تاريخي شهر، يا خيابانهاي پيرامون محورهاي اصلي در نواحي مركزي شهر)، دسترسي خودروها به خيابانها قطع شده و خيابانها تبديل به پياده راه گردند.

نوشهرگرايي، به عنوان يكي از جنبشهاي مطرح در طراحي و برنامه ريزي شهري، سعي بر بازگرداندن محلات با مقياس انساني داشته و پياده مداري را به عنوان يكي از اصول كليدي در اين راستا معرفي ميكند. در اين پژوهش، شاخصهايي برگرفته از اصول نوشهرگرايي براي تحليل طراحي خيابانها به عنوان فضاي شهري استفاده ميگردد. در اين راستا و با استفاده از روش مطالعه موردي، خيابان 17 شهريور توسط اين معيارها مورد تحليل قرار گرفته و نهايتا براساس يافته ها و اصول نوشهرگرايي پيشنهاداتي براي بازطراحي اين خيابان و افزايش پياده مداري به عنوان يكي از اصول كليدي اين جنبش، ارايه ميشود.

چکيده:

پياده راه، فضاي شهري، نوشهرگرايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد نوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.