پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۶۰۲ شناسه:
مهتاب فولادلو دانشجو:
طراحي يك مدرسه ( آزادي عمل معلم و پويايي دانش آموز ) عنوان فارسي:
School Designing ( Teacher's Discretion and Student's Dynamic ) عنوان انگليسي:

بي شك كالبد هر فضا يكي از عناصر تاثيرگذار بر مخاطب خود است. معماري هر فضايي مي تواند براي مخاطب خود خاطره ساز باشد و روي عملكرد او تاثيرات مثبت يا منفي داشته باشد.

مدارس به عنوان فضاهايي براي تعليم و تربيت آينده سازان كشور شناخته مي شوند. افراد از سنين كودكي وارد مدرسه مي شوند و در اوايل جواني با آموخته ها و خاطرات خود از آن خارج مي شوند، لذا تاثير مدرسه بر روي افراد قابل كتمان نيست و لازم است معماري مدارس بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

با توجه به تغييرات نظام آموزش و پرورش در سال هاي اخير، ظهور نظام آموزش و پرورش نوين كه شاگرد محور مي باشد و عدم تغيير كالبد مدارس در دهه هاي اخير، لازم است كالبد مدارس به گونه اي طرحي شوند كه پذيراي نظام آموزشي نوين باشند.

لذا در اين پژوهش سعي بر آن بود تا پس از بررسي نظام آموزش و پرورش نوين و شناخت نيازهاي آن و سپس بررسي و يافتن ضعف هاي متداول در كالبد مدارس فعلي، مدرسه اي طراحي شود كه بتواند نظام آموزشي نوين را قبول كند و آزادي عمل بيشتري به معلم و پويايي بيشتري به دانش آموز ببخشد.

همچنين در اين پژوهش تلاش شده است تا با ايجاد تغييرات نه چندان بزرگ و پرهزينه، فضاهايي مطلوب تر در مدرسه ايجاد شود تا بتواند كيفيت فضا را ارتقا بخشد، بازدهي را افزايش دهد و براي مخاطب خاطره سازي بيشتري داشته باشد.

چکيده:

آموزش و پرورش، نظام آموزشي نوين، مدرسه، شاگرد، زنگ تفريح

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد فرضيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.