پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۵۹۸ شناسه:
ابراهيم هدايت دانشجو:
شناسايي و تحليل عوامل موثر (عوامل رفتاري و مديريتي) در اتخاذ استراتژي كارآفرينانه جهت ورود و توسعه تجارت بين المللي توسط شركت هاي كوچك و متوسط عنوان فارسي:
Identification and analysis of effective factors (behavioral and managerial factors) in adopting an entrepreneurial strategy for the introduction and development of international trade by small and medium enterprises عنوان انگليسي:

شركت‌هاي كوچك و متوسط (SME) شروع به نقش مهمي در تجارت بين‌المللي كرده‌اند. آمار سازمان‌ همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) و ساير منابع نشان مي‌دهد كه در حال حاضر بخش‌هاي بسيار مهمي از صادرات اكثر كشورهاي صنعتي را تشكيل مي‌دهند.(G.A. Knight 2001).

به‌طوركلي، شركت‌هاي كوچك و متوسط اهميت دارند. شركت‌هاي كوچك و متوسط بيش از 95 درصد از كسب‌وكارها را تشكيل مي‌دهند، تقريباً 50 درصد كل ارزش‌افزوده را در سراسر جهان ايجاد مي‌كنند و بسته به كشور، بين 60 تا 90 درصد از كل شغل‌هاي جديد را توليد مي‌كنند (OECD، 1997، United Nations 1993).

بر اساس يك مطالعه تجربي از روند در 18 كشور صنعتي، سازمان ‌همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) اشاره مي‌كند كه در حال حاضر حدود يك‌چهارم صادرات در اكثر كشورهاي صنعتي را شركت‌هاي كوچك و متوسط انجام مي‌دهند (OECD ، 1997).

بسياري از كسب‌وكارهاي جديد در مدت كوتاهي پس از آغاز كار شكست مي‌خورند (P. Koellinger.2007)شركت‌هاي كوچك و متوسط براي رشد بيشتر و توسعه بازارها، يا حتي براي فرار از شكست، بسيار تمايل دارند كه بازارهاي جديد پيدا كنند كه اين بازارهاي جديد مي‌تواند بازارهاي بين‌المللي باشند كه قدر مسلم توسعه و ورود به آن نيازمند شناخت دقيق عوامل مؤثر بر آن است.

تمامي شركت‌هاي كوچك و متوسط و مديران سياست‌گذار كشوري

اقتصاد جهاني به شركت‌هاي كوچك و متوسط بازارهاي بيشتر و تقاضاي بالاتري عرضه مي‌كند كه اين مهم امكان بقا و يا حتي گسترش فعاليت‌هاي شركت‌هاي كوچك و متوسط را باعث مي‌شود.

دركشورهايي كه تأثيرات ركود اقتصادي شديدتر است و كشورهاي داراي نرخ بيكاري بالاتر، اقداماتي را براي تقويت فعاليت كارآفريني در سياست‌هاي اقتصادي خود ارائه مي‌دهند (M.-Á. Galindo,2015)

عوامل مؤثر(عوامل رفتاري و مديريتي) در اتخاذ استراتژي كارآفرينانه جهت ورود و توسعه تجارت بين‌المللي توسط شركت‌هاي كوچك و متوسط كدم‌اند؟

افزايش رقابت بين‌المللي، فشار به شركت‌هاي كوچك و متوسط براي بين‌المللي شدن را بيشتر كرده است. اين، همراه با افزايش فرصت‌ها براي دنبال كردن بازارهاي خارجي و توانايي استفاده از مقياس و گستره وسيعي در بهره‌برداري از آن‌ها، سبب ايجاد انگيزه‌هاي زيادي براي شركت‌هاي كوچك و متوسط براي بين‌المللي شدن شده است. (G.A. Knight,2001)

ازاين‌رو تصميم بر آن گرفتيم كه عوامل مؤثر(عوامل رفتاري و مديريتي) در اتخاذ استراتژي كارآفرينانه جهت ورود و توسعه تجارت بين‌المللي توسط شركت‌هاي كوچك و متوسط شناسايي، بررسي و تحليل كنيم.

با بررسي شركت‌هاي كوچك و متوسط موفق در بازارهاي بين‌المللي و همچنين شركت‌هاي شكست‌خورده در عرصه بين‌المللي و مقايسه آن‌ها ازنقطه‌نظر عوامل مؤثر رفتاري و مديريتي مي‌توان به يافته‌هاي مفيدي دست‌يافت كه به دستيابي ما به دانش لازم براي حل مساله كمك مي‌نمايد.

بدون شك بازارهاي داخلي هميشگي نبوده، نيستند و نخواهند بود؛ و با سمت و سويي كه اقتصاد جهان به سمت جهاني‌شدن گرفته و به‌سرعت به سمت آن مي‌رود، بي‌گمان بي‌توجهي به عوامل مؤثر و استراتژيك رفتاري و مديريتي در ورود يا توسعه بازارهاي بين‌المللي براي كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، ضرر و زيان‌هاي بسياري را متوجه آنان خواهد كرد.

شناسايي و تحليل عوامل مؤثر(عوامل رفتاري و مديريتي) در اتخاذ استراتژي كارآفرينانه جهت ورود و توسعه تجارت بين‌المللي توسط شركت‌هاي كوچك و متوسط، كمك مي‌كند كه بتوان با ديدگاه علمي عوامل شناسايي‌شده را بررسي كرده و بهترين‌ها را انتخاب و در پيش گرفت و از عوامل مؤثر مضر دوري جست تا بهتر و سريع‌تر بتوان به هدف رسيد.

همچنين به شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه قصد بين‌المللي شدن دارند بسيار كمك خواهد كرد.

چکيده:

كسب و كار كوچك و متوسط - بين المللي شدن - عوامل موثر رفتاري و مديريتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كامبيز طالبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي سجادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.