پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۵۹۲ شناسه:
حميدرضا زرين كفش دانشجو:
طراحي ساختمان بلند پايدار مسكوني و هتل با تاكيد بر توليد انرژي قابل فروش و آب شيرين در جزيره قشم عنوان فارسي:
Sustainable residential and hotel building design with emphasis on marketable power and fresh water production in Qeshm Island عنوان انگليسي:

طراحي يك ساختمان پايدار با توجه به تمام معيار هاي اجتماعي اقتصادي و محيط زيستي ساختمان پايدار با كاربري مسكوني و هتل در جزيره قشم و تاكيد بر توليد انرژي به صورتي كه مازاد نياز ساختمان باشد و از محل فروش آن اقتصاد پايدار پروژه تامين شود.

در اين پروژه از نظر پايداري اجتماعي فضاهاي اشتراكي مشاعات با قابليت تعامل و حفظ عدالت در بهره مندي از فضا هاي ساختمان با رويكرد تحقيقي و استفاده از منابع علمي انجام خواهد شد.

از نظر پايداري محيطي زيستي اين پروژه سعي دارد با استفاده از دو فناوري جديد برج نيروگاه خورشيدي و متمركز كننده خورشيدي به توليد انرژي از منابع تجديد پذير خورشيدي بپردازد و هيچ گونه انرژي تجديد ناپذير در اين ساختمان مصرف نخواهد شد و همچنين هيچ گاز گلخانه ايي توليد نميشود و با طراحي بر اساس نور واحد ها سعي شده تا به صرفه جويي در مصرف انرژي بپردازد. همچنين توليد آب شيرين در مقياس مصرف برج به پايداري محيط زيستي برج در جزيره اي كه توليد آب شيرين يكي از معضلات اساسي است كمك ميكند.

از نظر پايداري اقتصادي درآمد از محل فروش انرژي مازاد بر نياز ساختمان و همچنين فروش آب شيرين علاوه بر درآمد فضاهاي تجاري و مشاعات ورزشي و سالن ها ميتواند اقتصادي پايدار براي ساختمان پديد آورد. همچنين توجه به اقتصاد سازه با استفاده از سازه اقتصادي و صرفه جويي در مصرف مصالح به پايداري ساختمان كمك ميكند.

اين ساختمان بلند پايدار ميتواند به نمادي براي جزيره زيباي قشم كه در برنامه توسعه پايدار كشور از مهمترين مراكز توريستي محسوب ميشود بدل شود و الگويي براي براي توليد انرژي در ساختمانهاي بلند با كمترين هزينه باشد.

چکيده:

ساختمان پايدار - توليئ انرژي - آب شيرين - انرژي قابل فروش -برج دودكش خورشيدي - برج انرژي خورشيدي - عدسي آبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حقير استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.