پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۵۸۹ شناسه:
نازنين تحصيلي دانشجو:
بررسي و مقايسه ادراك , حمايت و رفتار مصرف كننده از ابعاد و اقدامات مسئوليت اجتماعي شركتي در بخش خودروهاي لوكس و معمولي در بازار خودرو ايران عنوان فارسي:
Consumer perception of Corporate Social Responsibility initiatives in Automotive Market in Iran عنوان انگليسي:

فقدان پژوهش در حوزه CSR از ديدگاه مشتريان در كل بازار خودرو ايران باعث شد تا تحقيق فوق نقطه شروعي باشد براي بررسي هاي بيشتر در اين زمينه.

تحقيق فوق با استفاده از مدل Carroll به بررسي و شناخت ادراك مصرف كنندگان از اقدامات و ابعاد CSR و همچنين رابطه ميان ادراك، حمايت و رفتار خريد مصرف كننده در بازار خودرو ايران مي پردازد.

سازمانها با استفاده ازيافته هاي اين تحقيق مي توانند بامطلع شدن از عقايد مصرف كنندگان از فعاليتهاي CSR و ابعاد آن، رويكرد مناسبتري در بكارگيري مسوليت اجتماعي در استراتژي كسب و كار خود داشته باشند.

چکيده:

مسئوليت اجتماعي شركتي , بازار خودرو ايران , رفتار مصرف كننده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود دهقان نيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.