پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۵۸۸ شناسه:
آناهيتا نجفي دانشجو:
طراحي سراي اميد سالمندان زنده رود عنوان فارسي:
Designing of the Isfahan Elderly Hope house عنوان انگليسي:

بر اساس تقسيم بندي سازمان ملل متحد، تمام كشورهاي جهان در سه نوع ساختار جمعيتي جوان ، بزرگسال و سالخورده تقسيم بندي مي شوند. سالمندي، يكي از مراحل حساس و سرنوشت ساز رشد انسان است كه بر خلاف عقيده رايج، نه تنها پايان زندگي نيست، بلكه به عنوان يك روند طبيعي گذر عمر و زندگي مطرح مي گردد. دوران پيري به علت ضعف و اختلال در حافظه، از دست دادن شغل و بازنشستگي، ترك فرزندان، مرگ همسر و ابتلا به بيماري هاي مزمن از مهمترين دوره هاي زندگي است كه باعث اختلال در سلامت روان ونااميدي از زندگي ميگردد؛ انزواي اجتماعي، افسردگي، نااميدي از زندگي و ديگر مشكلات جسمي، رواني و اجتماعي از مسائل جدي مخل در سلامت روان سالمندان است. همچنين با توجه به اينكه شمار سالمندان فعال در كشورهاي پيشرفته و نيز ايران رو به افزايش نهاده است ، بايد امكانات بسياري براي آنان فراهم آيد.

از همين رو، به منظور جلوگيري از وقوع حوادث ذكر شده و به حداقل رساندنِ آسيب هاي اين دوره، طراحي محلي كه باعث افزايش نشاط سالمند شود و از طرف ديگر انگيزه و اميدي باشد كه سالمند بازنشسته به خاطر آن از منزل بيرون آيد حائز اهميت مي شود. فضايي كه سبب گذران اوقاتي خوش براي عزيزانمان ميشود و در عين حال كه به آن ها احساس "مفيد بودن" و "اميد" مي دهد ، سبب انتقال تجربه و مهارت به نسل جوان نيز مي شود . از آن جا كه انسان بي اميد را تاب زندگاني نيست ، نگارنده پس از بررسي تاثير تيپولوژي سالمندان بر فضاي نگهداري آنان به اين نتيجه رسيد كه بهترين راه حل طراحي محله ي دوستدار سالمندي است كه در آن سراي سالمندان ، "سراي اميد"ي است كه سالمندان ساعتي از روز خود را در آنجا سپري مي كنند و وقت خود را صرف آموزش به جوانان و هم صحبتي با دوستان خود ، تعريف خاطره هاي مشترك و... مي كنند. به علت بافت فرهنگي ، اجتماعي غني اصفهان ، محدوده ي سايت در كنار رودخانه ي زاينده رود اصفهان در نظر گرفته شده است.

چکيده:

سالمندي، تيپولوژي سالمندان، فضاي نگهداري سالمندان ، محله، محله ي دوستدار سالمند ، سراي اميد سالمندان ، اصفهان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عيسي حجت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.