پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۵۷۱ شناسه:
سهي ناز فلاح همت آباد دانشجو:
مناسب سازي فضاي شهري براي معلولين و سالمندان با رويكرد توسعه پايدار(نمونه مطالعاتي : تقاطع پل چوبي و خيابان انقلاب تهران) عنوان فارسي:
Appropriate urban environment for the disabled and the elderly with a sustainable development approach عنوان انگليسي:

اكثر كشورهاي پيشرفته، تجهيزات و امكانات لازم را براي افراد سالمند و معلول در فضاي شهري و مكان هاي عمومي فراهم كرده اند و از حضور مستقل افراد سالمند و معلول در شهر استقبال مي كنند. اين در حاليست كه فراهم كردن بستر مناسب جهت رفت و آمد اين قشر از جامعه در شهر، از معضلاتي است كه كشورهايي نظير كشور ما همچنان در مراحل ابتدايي آن به سر مي برند. محله پل چوبي تهران واقع در منطقه دوازده تهران، در تقاطع خيابان انقلاب و خيابان سپاه، با توجه به قدمتي كه دارد و نقش خاطره انگيز آن در اذهان عمومي، متاسفانه امروزه هيچ نشاني از وجود خاطره انگيزي و حس مكان، ارتباط مناسب و مؤثر انسان و محيط و همچنين فضاهاي مناسب افراد كم توان و ناتوان در آن ديده نمي شود. مي توان گفت كه اين محله با گذشت زمان كيفيت محيطي خود را از دست داده و همه ي اين عوامل منفي موجب شده است تا شهروندان و به ويژه افراد كم توان نتوانند ارتباط مناسبي با اين محله برقرار كنند. همان طور كه مي دانيم سالمندان و معلولين همانند ساير شهروندان نياز به تجربه ي حس استقلال در شهر دارند اما متأسفانه هيچ تلاشي در راستاي رفع نيازهاي اين قشر در اين ناحيه انجام نشده است. علاوه بر اين مسائل شاهد آن هستيم كه هيچ توجهي به ذخيره ي انرژي و مصرف بهينه آن در سطح شهر نشده و تقاطع مورد نظر از اصول پايداري فاصله زيادي دارد. در پژوهش پيش رو سعي بر اين بوده تا به معيارها و شاخص هايي براي دستيابي به فضاي شهري مناسب براي افراد كم توان در راستاي طراحي پايدار رسيده شود تا بتوان به واسطه ي آن ها افراد سالمند و معلول را به حضور در شهر تشويق كرد. در اين پايان نامه متناسب با موضوع پژوهش، روش به كار برده شده، روش تحليلي ـ توصيفي مي باشد و پس از بررسي مباني نظري مربوط به سالمندان و معلولين و توسعه ي پايدار سعي شده تا با تكيه بر اسناد فرادست، مشاهدات ميداني و نظرسنجي و گفت و گو با شهروندان روند پژوهش پيش رود. در انتها به نه معيار اصلي براي طراحي مناسب براي سالمندان و معلولين در راستاي توسعه پايدار رسيده شده است كه بر اساس آن ها چشم انداز و هدف هاي كلي طرح، تدوين گشته اند. در انتهاي فصل، جهت رسيدن به اهداف و چشم انداز تعيين شده سه آلترناتيو ارائه گرديده است كه پس از ارزيابي آن ها يك گزينه به عنوان طرح نهايي انتخاب شده و به بيان جزئيات آن پرداخته شده است.

چکيده:

توسعه پايدار ـ فضاي شهري ـ سالمندان و معلولين ـ مناسب سازي فضاي شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد نوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.