پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۲۵۶۶ شناسه:
جواد اسمعيلي نسب دانشجو:
حدود اختيار طرفين قرارداد در تعيين قانون حاكم در صورت توافق يا سكوت عنوان فارسي:
The limits of the parties discretion in determining the dominant law in the event of agreement or silence عنوان انگليسي:

در بررسي قانون حاكم بي ترديد به مسًله مهم تارض قوانين برخورد ميكنيم كه لازم است در اين زمينه نظامهاي حقوقي مهم ( رومي ژرمني- كامن لا ) و دولتهاي تابع اين نظامهاي حقوقي مورد بررسي قرار گيرد ولي ابتدا ميبايست اصل موضوع يعني حدود اختيار تعيين قانون حاكم با مباني نظري آن مورد بررسي قرار گيرد.

اصل حاكميت اراده ، امارات مشخص تعيين قانون صلاحيت دار من جمله محل انعقاد عقد ، محل اجراي عقد ، اقامت گاه يا محل وقوع مال غير منقول مورد كنكاش قرار گيرد.

چکيده:

قرار داد بين المللي - قانون حاكم - اراده طرفين قرارداد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نجادعلي الماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.