پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۰ دفاع:
۲۵۶۰ شناسه:
معصومه بهبودي ويشكايي دانشجو:
تصحيح نسخه خطي ديوان فارغ گيلاني عنوان فارسي:
Correction of the Manuscript of the Guilan Graduate School عنوان انگليسي:

شاعران بسياري در ادب فارسي هستند كه شعر ناب آن ها مجال پاي بيرون نهادن از گنجينه‌هاي گران سنگ نسخه‌هاي خطي و كتابخانه هاي كهن نيافته اند. شناسايي، پژوهش در زندگي و شعر اين سرايندگان و نشاندن آنان بر سرير ملك سخنوري بر گستره و غناي ادب فارسي افزوده و همچنين زمينۀ شناخت هر چه بيشتر ادبيات فارسي را فراهم نمايد. «حسين بن حسن رودسري گيلاني» با تخلص شاعري «فارغ» يكي از شاعران ناشناختۀ اين مرز و بوم در قرن دهم و دهه‌هاي آغازين قرن يازدهم است كه تاكنون مورد تحقيق و پژوهش جدي قرار نگرفته است. در اين مقاله برآنيم كه ضمن معرفي اجمالي اين شاعر گرانقدر و كتابش به نام‌هاي «فارغ‌نامه»، «ولايت‌نامه»، «جنگ‌نامه» و يا «ديوان فارغ گيلاني» شناخته شده است، به بررسي ويژگيهاي سبكي و محتوايي اثر او در دو سطح زباني و ادبي بپردازيم. پس از بررسيهاي انجام شده مي توان گفت فارغ‌نامه؛ همچون ديگر حماسه‌هاي ديني دورۀ صفوي آميخته‌اي از واقعيت و افسانه است كه البته گاه جنبه داستاني و خيال‌پردازي شاعران بر واقعيت برتري دارد. بر اين اساس صنايع معنوي و آرايه‌هاي لفظي كه در اين اثر به كار رفته از جمله اغراق، تشبيه، استعاره، و كنايه و بنابر تاريخي بودنش آرايۀ تلميح نيز بيشتر به چشم مي خورد.

چکيده:

فارغ گيلاني، فارغ‌نامه، ادبيات فارسي، ويژگي هاي سبكي، نسخۀ خطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محمد موذني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عبدالرضا سيف استاد مشاور:
دکتر سيدمحمد منصور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.