پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۳ دفاع:
۲۵۵۵ شناسه:
رامين قنبري دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر اثربخشي بازاريابي ويديوئي عنوان فارسي:
Evaluating Factors Affecting the Effectiveness of Video Marketing عنوان انگليسي:

تبليغات ويديوئي آنلاين يك موضوع گسترده و وسيع مي باشد كه براي فعالين كسب و كار فرصتهاي بزرگي را به وجود مي آورد. در آمد سرويس دهنده هاي خدمات اشتراك ويدئو نيز عمدتا از تبليغات حاصل مي گردد. تحقيقات نادري با تمركز بر روي رفتار مصرف كننده در مورد تبليغات ويديوئي صورت گرفته است. هر ميزان آشنايي با مولفه هاي تاثيرگذار در جذاب كردن ويديو براي مخاطب بيشتر باشد، منجر به توليد و اشتراك ويديوهاي موفق تري در راستاي جذب مصرف كننده خواهد شد.

چکيده:

بازاريابي ويديوئي، تبليغات، ويدئو، بازاريابي، شبكه اجتماعي، استراتژي بازاريابي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسترن حاجي حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.