پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱ دفاع:
۲۵۳۶ شناسه:
غزاله احمدي دانشجو:
بررسي مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رويكرد تغييرات زماني و مقايسه بتاي كاهشي و افزايشي در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Investigating the model of capital asset pricing with time variation approach and comparison of decreasing and increasing beta in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي يكي از مهم‌ترين فرايندهاي سرمايه‌گذاري براي فعالان اقتصادي در هر حوزه، به‌ويژه در بازار سهام است. پس از ارائه مدل‌هاي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط پژوهشگران مختلف در راستاي دست‌يابي به مدلي جامع، تعديلات بسياري بر روي آن‌ها صورت گرفته است. ازاين‌رو پژوهشگران علاقه‌مند به شناخت هرچه بيشتر اجزاء مدل‌هاي قيمت‌گذاري مي‌باشند تا ضمن ارزيابي صحيح سهام به‌پيش‌بيني دقيق‌تر بازده مورد انتظار نسبت به مدل‌هاي پيشين دست پيدا كنند.

در فصل اول پس از بيان مسئله و چگونگي برگزيدن موضوع پژوهش، اهميت و ضرورت تحقيق و ادبيات تحقيق را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ سپس اهداف تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بيان پرسش‌ها، متغيرها مي‌پردازيم. همچنين روش، ابزار گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماري پژوهش را در قالب بندهاي جداگانه، بيان مي‌كنيم و در ادامه تعاريف واژگان كليدي تحقيق ارائه گرديده و در نهايت به ساختار كلي پژوهش اشاره شده است.

چکيده:

قيمت - قيمت گذاري - دارايي - دارايي سرمايه اي - سرمايه - سهم - سهام - بتا - بتاي كاهشي - بتاي افزايشي- بورس - بورس اوراق بهادار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا عيوضلو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.