پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۵۳۵ شناسه:
پرستو ابوالقاسمي دانشجو:
بررسي رفتار توده واري در بازار آتي سكه بورس كالاي تهران عنوان فارسي:
Investigation of the mass behavior of future commodity market of Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

شناخت فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در بازار همواره موضوعي چالش برانگيز براي محافل دانشگاهي، سياست‌گذاران و حتي سرمايه‌گذاران بوده است. يكي از شاخه هاي مالي رفتاري مربوط به رفتار گله اي مي باشد كه سرمايه گذاران عقايد و تحليل هاي خود را ناديده گرفته و مطابق ديگران رفتار مي كنند. بررسي وجود رفتار توده وار در بازار آتي سكه بورس كالاي ايران، كمك به سزايي به شناخت رفتار ها و روند قردادهاي آتي مي كند و منجر مي شود سرمايه گذاراران به درستي تصميم بگيرند.

چکيده:

رفتار توده وار، بازار آتي سكه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عسگر نوربخش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.