پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۳۰ دفاع:
۲۵۳۳ شناسه:
اسما حبيبي دانشجو:
اثرات استراتژي رقابتي و نوآوري باز در بهبود عملكرد شركت هاي دولتي (مطالعه موردي: ايران خودرو) عنوان فارسي:
Competitive Sterategy عنوان انگليسي:

امروزه، مدل‌ها و الگوهاي مختلفي براي توسعه و حضور در بازار، فراروي شركت‌ها قرار دارد و بايد براساس مقتضيات محيطي و شرايط بازار، از يك روش يا روش‌هاي تركيبي بهره‌گيري شود تا حضور خود را تثبيت و سهم بازار خويش را افزايش دهند. پيشرفت و توسعه روز افزون فناوري اطلاعات و ارتباطات تاثيرات عميق و گسترده اي در فرايندهاي تجاري به وجود آورده است. اما بسياري از شركت ها در زمينه چگونگي استفاده از روش هاي گوناگون بازاريابي و تاثيرات آن در بازارهاي صادراتي از اطلاعات و آگاهي هاي لازم برخوردار نيستند

چکيده:

استراتژي رقابتي /عملكرد سازمان / نوآوري باز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.