پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۳ دفاع:
۲۵۱۷ شناسه:
ياسمن عبدالهيان دانشجو:
توصيف ويژگي‌هاي تصاوير رگ‌هاي خوني شبكه‌ي چشم براي تشخيص بيماري ديابت عنوان فارسي:
Retinal Blood Vessel Characterization for Diabetic Retinopathy عنوان انگليسي:

با توجه به اين موضوع كه مي توان بسياري از بيماري ها را از طريق ساختار رگ هاي خوني يافت،پردازش تصاوير پزشكي در دو و سه بعد يك موضوع تحقيقاتي مهم در اين زمينه شده است. براي به دست آوردن اين رگ ها لازم است تصاوير پزشكي بخش بندي شوند. روش هاي بخش بندي گوناگوني براي اين موضوع وجود دارند كه با توجه به ماهيت تصوير،ناحيه ي مورد نظر،خودكار يا نيمه خودكار بودن و... هر يك داراي مزايا و معايبي هستند . با توجه به مطالعات انجام شده مي توان گفت، روش بخش بندي كه نتيجه ي مطلوبي را براي همه ي تصاوير در بر داشته باشد وجود ندارد. تعريف ويژگي هاي رگ مثل طول،عرض، پيچ و خم و شاخه هاي انشعاب گرفته شده از آن در بين بقيه ويژگي ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در واقع در اين تحقيق هدف به دست آوردن مقادير كمي اين ويژگي هاست كه با توجه به اين ويژگي ها مي توان پردازش بهتري براي تصاوير انجام داد ، نتيجه ي آن تشخيص سريع تر بيماري ها از جمله بيماري ديابت و نابينايي است.

چکيده:

بخش‌بندي تصوير پزشكي، پردازش تصوير

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي عروجي استاد راهنما:
دکتر مهدي تيموري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.